Описуваний підсилювач (електроакустичний агрегат) володіє невеликою масою (близько 2,9 кг) і габаритами (315x190x105 мм) і призначений для роботи з електрогітарою. Максимальна вихідна потужність підсилювача близько 5 Вт, що забезпечує достатню гучність гри у великій кімнаті або невеликому фойє.

Схема підсилювача наведена рис. 1. Підсилювач складається з попереднього підсилювача на мікросхемах DA1, DA2 (використаний один канал плати радіоконструктора “Старт-7173” – УНЧ попередній), амплітудного обмежувача на діодах VD2, VD3, який надає звуку соло-гітари співучість (ефект “distortion”) і підсилювача потужності, зібраного на транзисторах ѴТ1 .. Л/Т5 за відомою схемою [1] з деякими змінами.

Рис. 1. Схема підсилювача

Харчується підсилювач від мережі змінного струму через трансформатор ТѴ1 і випрямляч (діоди VD5 … VD8 і конденсатор С18). Глибина ефекту “distortion” регулюється резистором R10, гучність звуку – резистором R16. Резистори R26, R27 полегшують тепловий режим транзисторів кінцевого каскаду. Резистор R17 служить для кращого узгодження входу підсилювача потужності з виходом підсилювача. Навантажений підсилювач потужності на широкосмугову головку типу 5ГДШ-4, паралельно якої підключена через конденсатор С17 головка типу 1ГД-48 для відтворення високих частот.

Попередній підсилювач живиться через параметричний стабілізатор (резистор R15, стабілітрон VD1); конденсатори С2 і С16-блокувальні. Між первинною та вторинною обмотками трансформатора харчування намотана екранна обмотка, яка служить для зниження рівня перешкод від мережі змінного струму.

Підсилювачі, гучномовці та блок живлення змонтовані в одному корпусі.

У комбіку (комбік – це підсилювач і гучномовець, об’єднані в одному корпусі) використані деталі: постійні резистори НД-0, 125а, МЯТ-0, 125, МЯТ-0, 5. Конденсатори можуть бути типу К73-15 (С5. .. С8) – можлива заміна на БМ-2, К10-7В (С2, С16) можуть бути замінені на керамічні іншого типу групи Н90, електролітичні конденсатори можуть бути К50-3 (С15 – два з’єднаних паралельно конденсатора), К50-6, К50-16, К50-35, К53-1 або інші. Змінні резистори можуть бути СПЗ-33-32, СП1 або інші, підлаштування резистор R28 – типу СПЗ-16 або інший, конденсатор С17-МБМ або інший.

Транзистори ѴТ1, ѴТ2 можуть бути типу МП 14А, МП40А, МП25, МП26, ѴТЗ – МП35 … МП38 з будь-яким буквеним індексом. Транзистори ѴТ4, ѴТ5 можуть бути типу П216, П217 з будь-яким буквеним індексом, але бажано однаковими, допустима заміна на П213 … П215. Для ѴТ1 рекомендується РСТ 60 … 80, ѴТ2, ѴТЗ – 45 … 80, VT4, VT5 – 35 … 60. Транзистори VT4, VT5 встановлені на ребристі радіатори розмірами приблизно 40×35 мм товщиною 2,5 … 5 мм і з поперечними “ребрами” шириною близько 10 мм.

Саморобний попередній підсилювач можна виконати на одній мікросхемі К548УН1 з будь-яким буквеним індексом (рис. 2) або двох мікросхемах КР538УН1 (у них цоколевка інша). Стабілітрон Д814Д (VD1) можна замінити на Д813, діоди VD2, VD3 можуть бути будь-які з серії Д9 або Д2, але бажано однакові. Діод VD4 може бути з серій Д18,

Д20, Д7 або інший германієвий. Випрямні діоди VD5 … VD8 можуть бути будь-які з серії КД205 або інші, розраховані на прямий струм> 0,5 А. В якості TV1 використаний силовий трансформатор від електрофонів “Молодіжний” (сердечник ШШ16x40, вікна 16×38 мм) з доопрацюванням-до первинної обмотки домотать 350 витків дроту ПЕЛ-0, 25 – це знизило гудіння. Екранна обмотка – один шар дроти ПЕЛ-0, 1 … 0,2 або незамкнутий виток з мідної фольги. Вторинна обмотка -150 витків дроту ПЕЛ-0, 5. Для саморобного трансформатора на такому сердечнику первинна обмотка становить 1570 витків дроту ПЕЛ-0, 25 (для напруги 220 В). Для зниження гудіння торці силового трансформатора обліплені тонким шаром пластиліну, а стики крайніх пластин з боків змащені розплавленої каніфоллю. Між екраном і обмотками прокладена ізоляція (Лакотканини, щільний папір). В якості TV1 можна використовувати готовий трансформатор з напругою на вторинній обмотці близько 18 В при струмі> 0,5 А. Вимикач SA1 – тумблер, гніздо XS1 – СГЗ.

Замість гучномовця 5ГДШ-4 можна використовувати інший, наприклад, 5ГДШ-1 (ЕГД-38Е), 5ГДШ-2 (старе позначення ЗГД-40), замість гучномовця 1ГД-48 можна застосувати 1ГД-40, 1ГД- 28 і інші.

Попередній підсилювач (DA1, DA2, VD1, С1 … С11, R1 … R6, R8, R11 … R14) змонтований на друкованій платі радіоконструктора “Старт-7173”, діоди VD2, VD3-біля резистора R16 (регулятора гучності), блок підсилювача потужності (VT1. .. VT5, VD4, R17 … R28, С12 … С14) – на платі розміром 90×65 мм, з радіаторами транзисторів кінцевого каскаду. Конденсатор С15, складений з двох конденсаторів К50-3, з’єднаних паралельно – на платі розміром 100×60 мм, випрямляч (діоди VD5 … VD8, конденсатори С16, С18, резистор R15) зібраний на платі розміром 100×70 мм.

Рис. 2. Схема попереднього підсилювача

Рис. 3. Вигляд ззаду з відкинутою задньою кришкою

Рис. 4. Зовнішній вигляд

При компонуванні деталей підсилювача-комбіка в корпусі слід вхідні кола попереднього підсилювача максимально видалити від мережевих проводів, трансформатора живлення і вихідних ланцюгів, провідних до гучномовців.

При налагодженні підсилювача-комбіка підбором резистора R15 добиваються напруги +12 В відносно загального проводу на верхньому по схемі виведення стабілітрон VD1. Підбором резисторів R19 і R22 регулюють напругу в точці симетрії підсилювача потужності (колектор транзистора ѴТ5) – воно має бути приблизно рівним половині напруги живлення підсилювача потужності (в нашому випадку відповідно +12 В – напруга в точці симетрії і +24 В – напруга живлення) і струм спокою підсилювача потужності, рекомендується струм спокою даного підсилювача встановлювати не більше 60 мА, а ще краще – в межах 45 … 50 мА. Якщо струм спокою в кілька разів більше, слід вимкнути підсилю-тель-комбікіз мережі і уважно перевірити монтаж. Перед налагодженням підсилювача-комбіка опір резистора R28 встановлюють максимальним і підбирають його таким, щоб при достатньої гучності звук був без спотворень.

При відсутності підлаштування резистора його, в крайньому випадку, можна замінити постійним резистором типу МЛТ-0, 25 орієнтовно на 18 кОм.

При налаштуванні і грі резистор R9 (тембр ВЧ) ставиться в мінімальне положення, a R7 (тембр НЧ)-орієнтовно в середнє чи мінімальне положення. Якщо попередній підсилювач саморобний (Рис. 2), то елементи R5 … R9 і С5 … С8 (по мал. 1) можна виключити, замінивши їх на Rfl0n і СДОП (на рис. 2), тим самим спростивши схему.

Автор дякує Б. Н. Білоусова і О. В. Юхневич за допомогу в розробці схеми підсилювача.

Автор статті – А. Браницький. Стаття опублікована в РЛ, № 5,2003 р.