У тих випадках, коли немає особливої ​​необхідності в економічності перетворювача, простий перетворювач напруги можна зібрати на підвищувальний трансформатор з використанням одного логічного елемента. Схема такого перетворювача наведена на рис. 96. Генератор утворений елементом DD1.1 і первинної обмоткою трансформатора Т1. Через цю обмотку здійснюється ООС по постійному струму, завдяки чому елемент виходить на лінійний ділянку передавальної характеристики. Відвід від середини первинної обмотки трансформатора з’єднаний через конденсатор С2 із загальним проводом, що і забезпечує необхідні фазові співвідношення і можливість генерації, на частоті, яка визначається параметрами обмотки трансформатора. Так як через праву (за схемою) половину первинної обмотки протікає вихідний струм елемента, то на вторинній обмотці трансформатора виникає змінна «апряженіе, яке випрямляється діодом VD1 і згладжується конденсатором СЗ. При напрузі живлення 9 В і струмі навантаження 0,3 мА вихідна напруга складає 25 … 30 В.

У цьому перетворювачі можна використовувати практично будь логічні елементи з інверсією вхідного сигналу мікросхем К176, К561, К564. Діод може бути будь випрямний із зворотним напругою не менше 50 В. Як трансформатора Т1 використовують узгоджувальний трансформатор малогабаритного транзисторного радіоприймача VI, III класу.

Якогось налагодження перетворювач не вимагає, починаючи працювати відразу ж після включення живлення.

Схема ще одного перетворювача, що містить мінімальне число деталей, наведена на рис. 97. У його генераторі працюють два елементи і такий же трансформатор, як в попередній схемі. Діод VD1 також виконує функцію однополуперіодного випрямляча. Генератор збуджується завдяки ООС по постійному струму через первинну обмотку і відповідному включенню трансформатора. Цей перетворювач, як, втім, і предиду * щий, працездатний при напрузі від 6 до 10 В, а при використанні елементів мікросхем серій К561, К564 і від 4 до 15 В. Природно, що напруга перетворювача залежить від живлячої напруги. Для стабілізації вихідної напруги слід застосувати параметричний стабілізатор, аналогічний описаному раніше.

Рис. 96. Схема (а) і монтажна плата (б) перетворювача напруги одному логічному елементі

Рис. 97. Схема (а) я монтажна плата (б) перетворювача напруги мікросхемі К176ЛА8

У разі необхідності створення малогабаритного перетворювача, натомість узгоджувального трансформатора можна використовувати малогабаритний саморобний трансформатор, а частоту збільшити до 500 … 800 кГц. У цьому випадку ємність конденсатора С2 треба зменшити до 3300 … 6800 пФ, а СЗ – до 0,033 мкФ. Трансформатор Т1 намотують на феритових кільцях ‘2000 НМ типорозміру К5ХЗХ1.5. Первинна обмотка містить 60 витків з відведенням від середини, а вторинна – 150 витків дроту ПЕВ 0,06. Випрямний діод в цьому випадку повинен бути, звичайно, високочастотним.

Література: І. А. Нечаєв, Масова Радіо Бібліотека (МРБ), Випуск 1172, 1992 рік.