Відпрототипу, з яким читачі журналу познайомилися ще в 1988 р., Цей підсилювачвідрізняється підвищеною вихідною потужністю і захистом вихідного каскаду відкороткого замикання ня. Підсилювач а режимі спокою споживає дуже малий струм, алепри посиленні сигналу переходить а режим класу АВ з динамічним зсувом.

Підсилювачпотужності, схема якого показана на малюнку, багато в чому нагадуєопублікований раніше автором цієї статті в журналі [1], однак новий набагатомогутніше. Підвищення напруги живлення виявилося можливим завдяки застосуваннювисоковольтних мікросхем. Пристрій доповнено захистом потужних транзисторіввід короткого замикання навантаження.

Основні технічні характеристики

Номінальна вхідна напруга, В0,5

Номінальна вихідна потужність, Вт, нанавантаженні 8 Ом – Не менше 35

Номінальний діапазон частот, Гц20…20000

Коефіцієнт гармонік,%, при номінальнійпотужності на частоті 1 кГц, не більше
0,1

 

Трохипро роботу підсилювача. Вхідний сигнал надходить на неінвертуючий вхід ОП DA1,посилюється їм приблизно в 40 разів і з його виходу подається на вихідний транзисторVT3, а через конденсатор СЗ – на неінвертуючий вхід ОП DA2. Для напругисигналу на базі транзистора VT3 вихідного каскаду ОУ DA2 діє якповторювач напруги (внаслідок наявності конденсатора зворотного зв’язку 04).Одночасно DA2 служить для стеження за струмом спокою вихідного каскаду,контролюючи падіння напруги на резисторах R10, R11. Це на-напругапосилюється ОУ і спільно з сигналом надходить на базу транзистора VT4 вихідногокаскаду, приводячи в паузах звукового сигналу до зменшення його струму спокою практичнодо нуля. Це закривання транзистора VT4 могло б викликати зміну вихідногонапруги підсилювача, проте напруга зворотного зв’язку (по постійному струму)через резистор R3, надходячи з виходу DA1 на базу транзистора VT3, викликаєвідповідне зниження і його струму, підтримуючи на виході підсилювача середнєнапруга, близьке до нуля.

Припосилення звукових сигналів конденсатори СЗ-С5 зарядили пульсуючимнапругою, чинним на переходах база-емітер потужних транзисторів.Тому наскрізний струм вихідного каскаду при нульових значеннях напруги сигналуфактично відрізняється від нуля і, в залежності від рівня звукових сигналів,досягає 100 … 150 мА. При відсутності сигналу діоди VD1-VD3 прискорюють процеспереходу в економічний режим спокою, коли потужні транзистори практичнозакриті.

ТранзисториVT1, VT2 захищають вихідний каскад від короткого замикання навантаження за рахунокзворотного зв’язку по струму, використовуючи напруга, що знімається з резисторів R10, R11 вланцюгах емітерів потужних транзисторів. У результаті вихідний струм потужного каскадуобмежується на рівні близько 6 А.

ХарчуванняУМЗЧ можливо і від “однополярного” випрямляча (без середньої точки).Так, вихід підсилювача, встановленого на АТС і живиться від джерелаживлення напругою -60 В, підключений до навантаження через оксидний розділовийконденсатор ємністю 2200 мкФ на 100 В. Ланцюг живлення VT3 і DA1 з’єднують із загальнимпроводом, а на нижній висновок резистора R1 напруга, приблизно рівне половинінапруги живлення, подають від дільника з двох резисторів опором по100 кОм з блокувальним оксидним конденсатором ємністю 200 мкФ на 50 В.

Знавантаженням опором 4 Ома вихідна потужність УМЗЧ трохи менше 100 Вт,тому розміри тепловідводу повинні бути не менше 35x100x200 мм. Максимальнийток випрямляча БП (краще стабілізованого) повинен бути не менше 6 А.

Монтажпідсилювача дуже простий, і з’єднання між елементами, встановленими на платіі тепловідвід, виконані гнучким проводом. Для підключення транзисторіввихідного каскаду рекомендується використовувати провід перерізом не менше 0,75 мм2.

Ввихідному каскаді можна також використовувати складові транзистори комплементарноїструктури КТ829А і КТ853А або аналогічні імпортні або включати окремівисокочастотні транзистори середньої та великої потужності, з’єднавши їх як складовітранзистори (за схемою Дарлінгтона). Замість зазначених на схемі транзисторів впозиціях VT1, VT2 можна встановити КТ315Б і КТ361Б відповідно. КонденсаториС1 – С6 – К73-17. При використанні мікросхеми К1408УД1 (зарубіжний аналог – LM343)в корпусі 301.8-1 слід мати на увазі відмінності в цоколевке [2].

Вналагодженні підсилювач практично не потребує. При роботі уси-літеля навіддалену навантаження, що підключається через довгий кабель, рекомендується вихідпідсилювача підключити до нього через паралельну LR-ланцюг, виконану зрезистора МЛТ-2 опором 10 Ом, на якому намотана котушка проводомПЕВ-2 діаметром 0,38 ммв один шар до заповнення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Компаненко Л. УМЗЧ з автоматичноюстабілізацією струму спокою вихідних каскадів. – Радіо, 1988, № 4, с. 50.

2. Мячин Ю. А. 180 аналогових мікросхем.- М.: Патріот, 1993, с. 45.