У повсякденній роботі електрика, електромонтажника зручний пробник-аналізатор електричних ланцюгів, схема якого показана на рис. 23. З його допомогою можна швидко перевірити обмотки електродвигуна або трансформатора, справність монтажних проводів, джгутів, стан електричних контактів в електротехнічних пристроях і т. д. Цей пробник здатний відрізнити короткозамкнені ланцюга від ланцюгів з активним опором в межах від L до 250 Ом.

Пробник складається з компаратора на мікросхемі ОУ (К140УД7) і джерела зразкового напруги на стабілітроні Д1 (КС133А). Результат порівняння вхідної напруги, що знімається з движка змінного резистора R2, з зразковим напругою відображається світлодіодом Д2 (AJI102A). Маючи дуже великим коефіцієнтом підсилення по напрузі, операційний підсилювач (ОУ) реагує на найменшу невідповідність між напругою на неінвертуючий вході і зразковим напругою, що надходить на інвертується вхід.

Перед початком вимірювань пробник-аналізатор необхідно відкалібрувати: до вхідних затискачів підключають постійний резистор, опір якого дорівнює максимально допустимому опору перевіряються провідників, і змінним резистором R2 встановлюють поріг спрацьовування компаратора (момент загорання світлодіода Д2). Якщо тепер при підключенні пробника до досліджуваної (перевіряється) ланцюга світлодіод не загориться, то це буде свідчити про надто великому опорі, а якщо світлодіод загоряється – значить, її опір не перевищує максимально допустимого.

Рис. 23. Пробник-аіалізатор електричних ланцюгів

Стабілізатор ДЗ обмежує напруги на світлодіоді, а резистор R3 – струм, що проходить через світлодіод. Без цього резистора коливання споживаного пробником струму при різних опорах компаратора викликали б зміна напруги на дільнику R2 і, як наслідок, призвели б до значної помилку у вимірах.

Пробник-аналізатор розміщений у пластмасовому корпусі, ручка-шкала (R2) відкалібрована в омах (від 1 до 250). В якості джерела струму використовується батарея типу «Крона-ЦЦ» або аккѵмулятор 7Д-0.125.