Для перевірки деталей, правильності монтажу, справності електричних ланцюгів зазвичай використовують стрілочні вимірювальні прилади – омметри. У тих випадках, коли точність вимірів не має особливого значення, зручно користуватися пробником зі світловою та звуковою сигналізацією.

Схема такого пробника і його монтажна плата наведено на рис. 49. Він являє собою генератор, зібраний на елементах DD1.1 і DD1.2, до виходу якого підключений світлодіод HL1 і через перемикач SA2 – телефон BF1. Вимірювальні щупи ХРЗ і ХР4 підключають до ланцюга, що перевіряється. Якщо опір ділянки кола, резистора або іншої деталі не перевищує 50 Ом, то світлодіод загоряється, а в телефоні з’являється звуковий сигнал. За допомогою пробника можна перевірити надійність контактів реле, перемикачів, котушок індуктивностей, обмоток трансформаторів і електромагнітних реле, конденсаторів і напівпровідникових приладів.

Перевірку конденсатора на пробій здійснюють підключенням його висновків до вимірювальних щупам. Якщо при цьому звукового і світлового сигналу немає, то немає і пробою конденсатора. При перевірці конденсаторів великої ємності-більше 50 мкФ, у момент торкання його щупами може прослуховуватися короткочасний звуковий сигнал і спостерігатися короткочасна спалах світлодіода. Це свідчить про справність конденсатора і обумовлено процесом його зарядки. При перевірці оксидних полярних конденсаторів слід пам’ятати про те, що на щупі ХЗ присутня напруга позитивної полярності.

Напівпровідникові прилади перевіряють шляхом зміни полярності підключення до них щупів. Наприклад, якщо діод справний, то при одній полярності підключення щупів пробника подасть сигнали, а при іншій їх не буде. Аналогічно можна перевірити я транзистори.

Телефон BF1 повинен бути високоомний. Монтажну плату (рис. 49,6) разом з живильної батареєю 3336Л (або складеної з трьох елементів 332) можна розмістити в корпусі відповідних розмірів, але живити пробник можна і від будь-якого іншого джерела напругою 5 В при струмі не менше 50 мА.

Рис. 49. Схема (а) і монтажна плата (б) пробника

Світлодіод можна зміцнити в отворі стінки корпусу щуіпа, в якості якого можна використовувати корпус від авторучки, в якій пишучий вузол замінений металевим стрижнем.

Пробник (рис. 50) призначений для перевірки різних радіоелектронних схем та пристроїв, в яких працюють цифрові мікросхеми ТТЛ і дозволяє швидко визначати рівні напруг на входах і виходах мікросхем. Його елемент DD1.1 живиться від джерела живлення перевіряється, або налаштовуваного пристрої. Якщо на вхід пробника надходить напруга низького рівня, то на виході елемента з’являється високий рівень напруги і спалахує світлодіод червоного свічення, а якщо на вході напруга високого рівня, то спалахує світлодіод зеленого свічення. У тому ж випадку, якщо рівень вхідної напруги відповідає проміжним значенням, або ланцюг, до якої підключений пробник, виявиться обірваної або не з’єднаної з жодним з проводів, то жоден з світлодіодів світитися не буде.

Пробник здатний индицировать і наявність імпульсів з логічними рівнями і шпаруватістю 1,5 … 3. У цьому випадку світяться обидва світлодіода, якщо, звичайно, частота проходження імпульсів не перевищує 20 … 25 Гц. При іншій шпаруватості вхідних імпульсів один з світлодіодів буде світитися слабо, і цього можна не помітити.

У пробѵіке можна використовувати будь-які елементи НЕ, крім елементів з відкритим колектором. Світлодіоди можуть бути одного типу і однакового світіння, що, правда, дещо позначиться на зручності користування пробником. Всі деталі цілком вмістяться в корпусі під фломастера.

Пробник, схема і монтажна плата якого показана на рис. 51, индицирует наявність на його вході напруг логічних рівнів, електричних імпульсів [18]. Працює він таким чином. Якщо на вході сигналу немає, то транзистори VT1 ​​і ѴТ2 закриті, на вході елемента DD1.1-напруга низького рівня, а на виходах елементів DD1.2-DD1.4 – високого рівня. У цьому випадку сегменти індикатора HG1 не світяться, крім точки (сегмент h), що сигналізує про наявність напруги живлення. Якщо на вхід пробника подавати сигнал високого рівня, то транзистор VT1 відкривається і на виході елемента DD1.2 з’являється напруга і спалахують сегменти в і з – індикатор висвітить цифру 1. Якщо на вхід пробника надходить сигнал низького рівня, то відкривається транзистор VT2, на виходах елементів з’являється напруга і спалахують сегменти а, Ь, с, d, е, f – індикується цифра 0. Якщо вхідний сигнал – імпульсний, то в моменти, коли на вході дейсгвует напруга високого рівня, конденсатор швидко розряджається через елемент DD1.4 і не встигає зарядитися, тому яскравість сегмента d різко зменшується і індикатор висвічує букву П – сигнал про наявність на вході імпульсного сигналу.

Рис. 50. Принципова схема простого логічного пробника

Харчується пробник від джерела живлення досліджуваного пристрою. У пробники можна застосувати елементи з відкритим колекторним виходом.

Рис. 51. Схема (а) і монтажна плата (б) пробника із цифровою індикацією

Цей варіант пробника (мал. 52) зі звуковою сигналізацією не вимагає спеціального джерела живлення мікросхем і діє при рівнях вхідного сигналу 3 … 15 В. У ньому працюють два взаємопов’язаних генератора: один-на елементах DD1.3, DD1.4, а інший-на DD1.1 і DD1.2, і два випрямляча: на діоді VD1 і VD2, VD3. Роль звукового індикатора виконує пьезокерамический перетворювач НА1.

Коли на вхід пробника надходить напруга низького рівня (для ТТЛ і КМОП менше 0,4 В), ні один з генераторів не працює і звукового сигналу немає. При вхідній напрузі високого рівня конденсатор С2 швидко заряджається через випрямляч на діоді VD1 і починає працювати генератор на елементах DD1.3 і DD1.4. З його виходу сигнал з частотою 1 … 2 кГц надходить на перетворювач, який випромінює постійний звуковий сигнал, сигналізуючи про наявність на вході пробника напруги високого рівня.

Рис. 52. Схема (а) і монтажна плата (б) пробника із звуковою індикацією

Якщо вхідний сигнал імпульсний, то конденсатор С2 також зарядиться, але одночасно заряджається конденсатор СЗ і починають працювати обидва генератора одночасно. При цьому сигнал генератора на елементах DD1.1 і DD1.2 модулює другий генератор. Тепер перетворювач випромінює переривчастий сигнал, що свідчить про імпульсному сигналі на вході логічного пробника.

Економічність пробника досить висока: вхідний струм не перевищує 0,1 мА, що пояснюється використанням в ньому п’єзокерамічного перетворювача для звукової індикації. Але роль звукового індикатора може виконувати малогабаритний телефон, наприклад ТМ-4. Вхідний струм пробника при цьому зросте до 0,2 … 0,6 мА, що цілком припустимо для. Нормальної роботи більшості цифрових мікросхем.

Деталі пробника монтують на друкованій платі з фольгованого текстоліту, ескіз якої наведено на рис. 52,6. Безпомилково змонтований пробник в налагодженні не потребує, в. Деяких випадках може знадобитися підібрати тільки конденсатор С2. Справа в тому, що пьезокерамический перетворювач може випромінювати звуковий сиг-нал-навіть після того, як пробник відключений від досліджуваного ланцюга. Пояснюється це тим, що конденсатор С2, розряджаючи, деякий час продовжує служити джерелом живлення для генераторів пробника. Ємність конденсатора С2 повинна бути такою, щоб після від’єднання пробника від ланцюга, що перевіряється звуковий сигнал швидко б зникав.

Література: І. А. Нечаєв, Масова Радіо Бібліотека (МРБ), Випуск 1172, 1992 рік.