Вихідна потужність 3 Вт, коефіцієнтнелінійних спотворень 2,5%, чутливість – 150 мВ.

Для зменшення рівня фону катод ламп 6Ж1П заземлений і напруга зсуву на її керуючій сітціутворюється за рахунок сіткових струмів, що протікають по опору витокуR2, рівному 10 МОм.

Рис.1. Принциповасхема підсилювача НЧ

Так як сітковий струм в цьому випадку дуже малий – вхіднийопір каскаду виходить приблизно рівним половиніопору витоку сітки. Харчування лампи Л1 проводиться через фільтр
R5C2,що також зменшує рівень фону.

Вихідний каскад виконаний за звичайною схемою і охопленийпаралельної негативним зворотним зв’язком (ООС), напруга якоїподається з анода вихідної лампи
6П14П через ланцюжок C7R6C5 в ланцюг сітки цієї ж лампи. Параметри ланцюжкитакі, що в лівому за схемою положенні движка потенціометра R6, частотнахарактеристика підсилювача має підйом на вищих і нижчих частотах
(1-1 на рис.2)
, А в правому – завална вищих частотах (1-2 на рис.2).Частотна характеристика підсилювача в області НЧ при цьому залишаєтьсянезмінною.

Рис.2

Харчування підсилювача може проводиться від будь-якоговипрямляча, що забезпечує випрямлена напруга 240 В при струмі 40 мА.

Вихідний трансформатор ТР1 виконаний на сердечнику Ш16х16.Його первинна обмотка I містить 3500 витків дроту ПЕЛ 0,15, а вториннаобмотка II, розрахована на підключення гучномовця з опоромзвукової котушки 4 Ом, – 165 витків дроту ПЕЛ 0,64.