Простий аналоговий частотомір можна зібрати за схемою, наведеною на рис. 60, а, він дозволяє наміряти частоту періодичних сигналів напругою 1,8 … 5 В в діапазоні частот 20 … 20 000 Гц. Його основою є тригер Шмітта, зібраний на елементах DD1.1 і DD1.2, і чекає мультивибратор на елементах DD1.3 і DD1.4.

Рис. 60. Схема (а) і монтажна плата (б) частотоміра

На вхід частотоміра через резистор R1 поступає сигнал, форма якого в загальному випадку не є прямокутною. Тригер Шмітта перетворить його в імпульси прямокутної форми з крутими фронтами і з тією ж частотою повторення, але стабільною амплітудою. Але тривалість імпульсів буде залежати від амплітуди вхідного сигналу, тому для використання в процесі вимірювання вони не придатні. Тому їх використовують для запуску чекаючего мультивібратора, на виході якого формуються стабільні по амплітуді і тривалості імпульси іс частотою проходження, рівній частоті вхідного сигналу. Ці імпульси і використовуються для вимірювання частоти, для чого їх подають на інтегруючий вимірювальний прилад, функцію якого виконує мікроампер метр РА1.

Необхідний піддіапазон вимірюваних частот встановлюють перемикачем SA1. Діоди VDl, VD2 обмежують вхідний сіпнал до напруги 5 В. Тривалість імпульсів чекаючего мультивібратора визначається номіналами резистора R3 і конденсатора С1-СЗ. Резистори R4 – R6 служать для градуювання шкали частотомера.

Мікроамперметр РА1-М261М або М24 на струм повного відхилення 200 мкА. Налагодження частотоміра зводиться до його калібрування. Для цього на його вхід подають сигнал напругою близько 3 В і частотою, рівній верхній частоті даного піддіапазону, і підбором резисторів R4-R6 встановлюють стрілку мікроамперметра на останнє поділ шкали. Налагодження спрощується, якщо конденсатори С1-СЗ підібрати з точністю не гірше 5%.

Чутливість частотоміра можна підвищити включенням на його вході підсилювача.

Література: І. А. Нечаєв, Масова Радіо Бібліотека (МРБ), Випуск 1172, 1992 рік.