Увазі читачів пропонується один варіантпідсилювача, в якому застосована типова схемавключення TDA7294. Основні технічніхарактеристики підсилювача (рис. 1) такі: вхіднийопір – 22 кОм; вхідна напруга – 750мВ; номінальна вихідна потужність на навантаженні 4Ом і при коефіцієнті гармонік 0,5% – 70 Вт;діапазон відтворюваних частот – 20 … 20000 Гц;напруга живлення – ± 27 В; струм спокою – 60 мА.Підсилювач має вбудовану тепловий захист, атакож захист від перевантажень і короткого замиканняв навантаженні. Для “м’якого” включення підсилювачаслужить вимикач SA1.Устройство може харчуватисявід двополярного нестабілізованого джерела,схема якого наведена на рис. 2. Потужністьмережного трансформатора – 250 В-А, вторинніобмотки повинні бути розраховані на струм не менше 5А.

рис. 1.

рис.2.

Деталі підсилювача змонтовані на друкованійплаті (рис. 3) з двостороннього фольгованогосклотекстоліти розмірами 50×35 мм, плата взборі показана на рис. 4. Для монтажувикористані резистори МЛТ-0.25, конденсаториС4-С7, СЮ – імпортні аналоги К50-35 і К73-17(Решта). В якості SA1 застосуємо будьмалогабаритний кнопковий вимикач.

Головка гучномовця – широкосмугова зопором 4 Ом і потужністю не менше 50 ВтСаму мікросхему необхідно встановити натепловідвід площею 600 см.

Для кращого теплообміну її корпус слідзмастити тонким шаром теплопроводящей пасти.Оскільки корпус мікросхеми з’єднаний з мінусовимпроводом харчування, він повинен бути ізольований відкорпусу підсилювача.

рис. рис. 4.