Основні технічні характеристики:

Номінальний діапазон частот, Гц, при спаді АЧХ на краях на

3 дБ і вхідній напрузі 1В ………………. 8 … 30 000

Коефіцієнт гармонік,% …………………………………. ……. 0,05

Максимальна вхідна напруга, В ………………………… 2,9

Межі регулювання тембру, дБ, ………………………….. + -12

Відношення сигнал / шум (не зважене), дБ, ……………….. 80

складається з емітерний повторювача на транзисторі V1, п’яти активних смугових фільтрів Z1 – Z5 і основного підсилювача на транзисторах V2, V3. Вхідний емітерний повторювач служить для узгодження активного регулятора тембру з вихідним опором попереднього каскаду тракту, а також забезпечує низький вихідний опір, необхідний для нормальної роботи пристрою.

Тембр регулюють змінними резисторами R2 (цифрові індекси, присвоєні однаковим за призначенням елементам фільтрів Z1 – Z5 тут і далі для стислості опущено). Включені послідовно з ними постійні резистори R1 і R3 обмежують межі регулювання тембру зазначеними вище значеннями. Зменшенням опору цих резисторів межі регулювання неважко збільшити до 25 дБ. Підсилювачі активних фільтрів однакові і виконані кожен на двох транзисторах. Частотозадающіх ланцюг складається з резисторів R4, R5 (вони у всіх фільтрах однакові) і конденсаторів С1, С2 (їх ємність у всіх фільтрах різна). Напруга ООС знімається з частини емітерний навантаження транзистора V2 (резистори R7, R8) і подається в ланцюг бази транзистора V1. Інтервал між частотами налаштування фільтрів обраний рівним двом октавах, добротність – рівною 1 (дещо більше розрахункової). Коефіцієнт передачі кожного фільтра на центральній частоті дорівнює 6. Опис регулятора і малюнок друкованої плати наводяться в [47].

Література:
Миколаїв А.П., Малкіна М.В.
Н82 500 схем для радіоаматорів. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 143 с.