Схема регулятора наведена на. Рис. 100. На елементах DD1.1, DD1.2 зібраний генератор імпульсів з регульованою резистором R1 шпаруватістю імпульсів, і який управляє другого генератора прямокутних імпульсів, зібраним на елементах DD1.3 і DD1.4 іс частотою. проходження імпульсів близько 1 кГц. Імпульси з другого генератора через конденсатор С4 надходять на транзистор VT1, а з його емітера – На керуючий електрод тріністора VS1. Таким чином, трінкстор відкривається короткими потужними імпульсами струму, що підвищує надійність його спрацьовування, а також і економічність регулятора в цілому.

Комутація тріністоров здійснюється в момент, а точніше, поблизу моменту переходу мережевої напруги через нуль, що й обумовлює мінімальний рівень перешкод.

Розглянемо, як здійснюється регулювання потужності на навантаженні. Електронна частина регулятора живиться від найпростішого параметричного стабілізатора напруги R7VD3. Сіразу ж після підключення навантаження напруга надходить на регулятор і починає працювати перший генератор. У моменти, коли на виході елемента DD1.2 буде напруга високого рівня, другий генератор не працює. Він починає працювати тільки тоді, коли на обох входах елемента DD1.4 з’являється напруга низького рівня, а так як на один його вхід (висновок 8) надходить пульсуюча напруга з випрямляча на діодах VD5-VD8, то напруга такого рівня на ньому буває лише тоді, коли значення мережевої напруги не перевищує 9 … 12 В, тобто знаходиться поблизу нуля.

В результаті тріністор VS1 відкривається поблизу моменту переходу мережевої напруги через нуль і тільки при наявності або під час дії напруги низького рівня на виході першого генератора. Звідси випливає, що змінюючи цей час резистором R1, можна змінювати число напівперіодів мережевої напруги, протягом яких тріністор буде відкритий, і тим самим змінювати потужність, споживану навантаженням.

Рис. 100. Схема регулятора потужності, який не створює перешкод

Рис. 101. Монтажна плата регулятора потужності

Оскільки частота спрацьовування тріністора становить кілька герц, то цей регулятор не придатний для регулювання яскравості освітлювальних приладів, оскільки їх миготіння буде помітним. Для захисту елемента DD1.4 служить діод VD4.

Монтажна плата р’егулятора показана на рис. 101. Для зазначених на схемі елементів потужність навантаження не повинна перевищувати 120 Вт, якщо навантаження могутніше, то діоди VD5-VD8 должни1 бути КД202Ж-КД202Р, Д245-Д245Б, Д246, Д247. При потужності навантаження 300 Вт і більше тріністор необхідно статуту, вливати на тепловідвідні радіатор.

Налагодження регулятора зводиться до підбору резистора R2 (можна встановити подотроечний резистор) опором 150 … 200 кОм по мінімуму перешкод при (збереженні стійкої роботи. Індикатором перешкод може служити радіомовний приймач, що працює в діапазоні довгих хвиль і розміщений поблизу регулятора.

Воно призначене для зарядки акумуляторної батареї 7Д-0, 0115 до номінальної ємності, по закінченні зарядки пристрій відключає батарею від зарядної ланцюга і видає сигнал про це. Пристрій виключає як недоза-рядку, так і перезарядку акумулятора, що безсумнівно подовжує орда його служби, завадостійкості, так як здійснює контроль ступеня зарядки батареї протягом короткого часу і при відключенні її від мережі.

Схема зарядного пристрою показана на іріс. 102. Конденсатори С1 і С2 гасять надлишкова напруга мережі і забезпечують потрібний зарядний струм акумулятора. При відключенні пристрою від мережі резистор R1 забезпечує розряд цих конденсаторів. На стабілітронах VD1 і VD2 зібраний випрямляч і обмежувач напруги, а на стабілітроні VD3 – джерело опорної напруги. На польовому транзисторі виконаний керований ключ, що підключає і відключає акумуляторну батарею від зарядної ланцюга. На елементах DD1.1 і DD1.3 зібраний компаратор напруги. Елементи DD1.2 і DD1.4 утворюють генератор імпульсів з періодом проходження близько 40 с і шпаруватістю приблизно 1,01, Це значить, що на виході елемента DD1.4 протягом приблизно 40 с буде напруга високого рівня, потім протягом 2 … 3 із напруга низького рівня, потім на 40 с – високого і т. д.

При дії напруги високого рівня транзистор VT1 відкривається і відбувається процес заряду акумулятора, про що сигналізує палаючий світлодіод HL1. Одночасно цим же напругою блокується работ’а компаратора напруги – він не реагує иа вхідні напруги. Коли ж на виході елемента DD1.4 з’являється напруга низького рівня, то транзистор VT1 закривається напругою батарей для зарядки, процес зарядки припиняється і світлодіод гасне, в цей час компаратор переходить в режим вимірювання напруги акумулятора. На елементі DD2.1 зібраний інвертор, а на DD2.2 і DD2.3 – RS-тригер, який є елементом «пам’яті» пристрою.

Література: І. А. Нечаєв, Масова Радіо Бібліотека (МРБ), Випуск 1172, 1992 рік.