Пропонованепристрій призначений дляподачі переривчастого звуковогоі світлового сигналу водієвіпри рушанні автомобіля звключеним ручним гальмом.Схема його підключення показанана прикладі автомобіля”Москвич-2140″, але може бутивиконана на інших моделяхавтомашин.

Оповіщенняводія про порушеннягерметичності гідросистемигальмівних механізмів коліс івключення ручного гальмаавтомобіля “Москвич-2140″проводиться за допомогою однієїсигнальної лампи,встановленої на панеліприладів. При включенніручного гальма лампазагоряється постійним світлом,що не завжди приваблюєувагу водія на відміну відмиготливого, і часто навітьдосвідчені водії забуваютьвимкнути ручне гальмо прирушанні і русіавтомобіля. Це викликаєпідвищений знос гальмівнихнакладок, додатковунавантаження на двигун іпорушення регулювання системиприводу ручного гальма.
Пристрій, схема якогопоказана на малюнку, складається ззвукового генератора,зібраного на транзисторах VT1,VT2, мультівібратор натранзисторах VT3, VT4 (обмоткареле К.1 включена в ланцюгколектора VT3); додатковоговимикача SB2 і штатнихелементівелектрообладнання-ключазапалювання SA1, датчика SPгерметичності гідроприводугальм, вимикача SB1сигнальної лампи ручногогальма і сигнальної лампи HL.
Вимикач SB2 встановлений підпедаллю зчеплення за аналогієюз вимикачем стоп-сигналупедалі ножного гальма. Принатисканні на педаль зчепленняконтакти вимикача SB2замикаються, при відпуску -розмикаються.

  • Працюєпристрій наступнимчином. При включеномузамку запалювання SA1напруга живлення +12 Вподається на лампу HL іклему 5 устрою.Замиканням контактіввимикача SB1 (ручнийгальмо включений)мультивібратор ісигнальна лампапідключаються донегативною шиніхарчування по ланцюзі: мінус 12 В,замкнуті контактивимикача SB1, клема 4пристрої, нормальнозамкнуті контакти К1.1,вимикач SB2 і через діодVD1 на лампу HL.Мультивібратор починаєпрацювати.
  • Включаючись зчастотою 1 … 2 Гц, реле К1своїм нормально замкнутимконтактом К1.1 комутуєланцюг живлення лампи, а призамкнутих контактахвимикача SB2 (педальзчеплення натиснута) – і ланцюгхарчування звуковогогенератора.
  • Лампа ігенератор “видають”переривчастий світловий ізвуковий сигналвідповідно. Прирозмиканні контактіввимикача SB1 (ручнийгальмо вимкнений) лампа імультивібраторзнеструмлюються.
  • Приспрацьовуванні вимикачаSP (порушена герметичністьгідроприводу) сигнальналампа буде випромінюватипостійне світло як ізазвичай при данійнесправності. Індикаціяж включеного стануручного гальма принатиснутій педалі зчепленнябуде колишньою -переривчастий звуковийсигнал. Це досягаєтьсяподілом ланцюгавимикача SP інегативною шиниживлення пристроюзустрічно включенихдіодом VD1, тобто мінус 12 Вможе підводити довлаштуванню тільки черезклему 4 і замиканняконтактів вимикача SP невпливає на роботупристрої.

У табл. 1показані стануіндикаторів при діяхводія ручним гальмом(Перемикач SB1) і педаллюзчеплення (перемикач SB2)при рушанні і русіавтомобіля з нормальною тапорушеною герметичністюгідроприводу гальм.
Пристрій підключаєтьсяклемами 1, 2 до вимикача SB2педалі зчеплення, клемою 3 – дозвільнився від провідника(А) контакту вимикача SP (див.рис. 2). Відключений провідник(А) вимикача SB1приєднують до клеми 4,клема 5 – до шини живлення +12 В.

Таблиця
1

 

Ситуація

світловаіндикація HL

звуковаіндикація HA

1 Харчуваннявідключено

0

0

 

Нормальнагерметичністьгідроприводу гальм

   
2 Ручне гальмовключений, стоянкаавтомобіля

Х

0

3 Рушання ірух автомобіля звимкненим ручнимгальмом

0

0

4 Рушанняавтомобіля з включенимручним гальмом

Х

Х

5 Рухавтомобіля з включенимручним гальмом

Х

0

 

Порушеннягерметичностігідроприводу гальма

   
6 Ручнийгальмовключений (вимкнений), стоянкаавтомобіля

+

0

7 Рушання ірух автомобіля звимкненим ручнимгальмом

+

0

8 Рушанняавтомобіля з включенимручним гальмом

+

Х

9 Рухавтомобіля з включенимручним гальмом

+

0

Примітка:
0 -індикація відсутня; Х -індикація переривчаста; +індикація постійна.

Впристрої використанітранзистори МП25 зі статичнимкоефіцієнтом передачі струму20 … 35, конденсатори – C1, C2 – МБМ,СЗ – К50-6, резистори МЛТ, релеРЕЗ-15 (паспорт РС4.591.003.П2),звуковий випромінювач-капсульДЕМШ-1А, вимикачSB2-мікроперемикач МП-1 звідповідними елементамикріплення.

  • Замістьзазначених можна застосуватитранзистори МП26, МП39, МП40 зкоефіцієнтом передачіструму не менше 20, діоди Д7А,Д226 і Д220, Д9Ж, Е, реле будь-якоготипу на струм спрацьовуванняне більше 30 … 50 мА інапруга живлення 12 В.
  • Правильнозібране і підключенепристрій у налаштуванні непотребує. Всі йогоелементи розташовані надрукованій платі і поміщенів металевий корпус.
  • Монтаж івзаємне розташуваннянапівпровідниковихелементів некритичні.Габарити залежать восновному від типузастосовуваного реле ізвукового випромінювача.

Тривалаексплуатація пристроюпоказала його надійність,зручність і необхідність.