Багатьом радіоаматорам знайома схема цього простого стабілізатора напруги з захистом від перевантажень і коротких замикань ланцюга виходу. Він володіє рядом позитивних якостей і тому отримав широку популярність серед радіоаматорів. Однак недолік стабілізатора полягає в тому, що поріг обмеження струму навантаження його пристрої захисту залежить від статичного коефіцієнта передачі регулюючого транзистора. Так як при розігріванні транзистора його статичний коефіцієнт передачі струму збільшується, то збільшується і струм обмеження стабілізатора. В результаті зростає виділювана на регулюючому транзисторі потужність, що може призвести до його перегріву і виходу з ладу. Діод V4, включений між базою керуючого і колектором регулюючого транзистора (як показано на малюнку), практично усуває цей недолік. У нормальному режимі роботи стабілізатора діод V5 відкритий, а діод V4 закритий і не впливає на роботу пристрою. Якщо струм навантаження збільшувати, то вихідна напруга стабілізатора почне зменшуватися, діод V5 закриється, а транзистор V2 спільно з резисторами R1, R3 і стабілітроном V3 буде працювати як стабілізатор струму. У зв’язку з цим базовий струм регулюючого транзистора V1, а значить, і його колекторний ток виявляються обмеженими. Одночасно з закриванням діода V5 відкривається діод V4, шунтує стабілітрон V3, і він виходить з режиму стабілізації. Це призводить до зменшення напруги на базі транзистора V2 і відповідно до зменшення струму обмеження. Якщо в якості діода V4 застосувати світлодіод, наприклад, АЛ102А, то він буде служити індикатором перевантаження стабілізатора, але в цьому випадку струм короткого замикання стабілізатора дещо збільшується внаслідок більшого падіння напруги на переході світлодіода.