Його можна зібрати за схемою, представленою на рис. 2.20. Тут ОУ DA2 виконує функції повторювача напруги, що знімається з движка змінного резистора R2. ОУ харчується нестаб-лізованої напругою, але на його вихідний сигнал це

   

практично не впливає, так як напруга зсуву нуля не перевищує кількох мілівольт. Завдяки великому вхідному опору ОУ стає можливим збільшити опір подільника Rl, R2 в десятки разів (у порівнянні з СН з типовим включенням мікросхеми DA1) і, тим самим, значно зменшити споживаний їм струм.