При виготовленні та застосуваннівеликого числа кабелів виникає необхідність швидко перевірити їх справністьі придатність до установки в збиране виріб. Звичайна “прозвонка”в цих умовах незручна і займає до того ж занадто багато часу. Авторстатті, маючи великий досвід перевірки і ремонту численних кабелів, розробивстенд, що дозволяє швидко і наочно переконатися у справності кабелю або внаявності в ньому ушкоджень.

Принцип, покладений в основу роботиописуваного стенду, ілюструє схема, зображена на рис 1. Роз’єми перевіряється кабелю підключають до відповіднихвідповідним частинам, на контактах яких змонтовані резистори R1-R4 R6-R10. Разомз проводами кабелю і резистором R5 вони утворюють дільник випробувальної напруги
U0. При справному кабелі, знімається з дільника контрольненапруга U, становить цілком певну частку випробувального (врозглянутому випадку – 36%). При обривах і замиканнях проводів ця частказмінюється. Конденсатор С1 служить для придушення можливих перешкод і наведень.Хоча на схемі зображено десятіпроводний кабель, подібним чином успішноперевірялися кабелі з числом дротів до 34.

На рис. 2 представлена ​​схема формувача необхідних для виконанняперевірки випробувального напряже ня U0 і зразкових напруг Uo і
U2. Тут міститься випрямляч мережевої напруги на трансформаторіТ1 і діодному мосту VD2 зістабілізатором напруги +12 В DA3.

Вузол запуску побудований за схемоюодновібратора на таймері DA2. Після натискання на кнопку SB1 таймер генеруєімпульс відкриває на 5 .. 10 з транзистор VT1. Тривалість імпульсу можнарегулювати підлаштування резистором R8, а при необхідності – продовжити його до будь-якогопотрібного значення, просто утримуючи кнопку SB1 натиснутою. Замкнуті при відкритому транзисторі контактиреле К1 подають напругу на стабілізатор випробувальної напруги, зібранийна мікросхемі паралельного стабілізатора DA1, і стабілізатор зразковогонапруги на такий же мікросхемі DA4. На час перевірки спалахує світлодіод HL1.Крім того, на вимірювальний вузол, побудований за схемою, зображеною на рис. 3 надходить напруга +5 В, живлячийого.

Цей вузол перевіряє, чи знаходитьсянапруга, подане через резистор R3 на входи компараторів мікро схеми DA1, уінтервалі між o6paзцовимі значеннями Uк і U1, поданими на другі входи цихкомпараторів через резистори R1 і R2, або поза цього інтервалу.

Підключений до виходу “верхнього”компаратора (висновку 1) мікросхеми DA1 світлодіод HL1 сигналізує, щонапруга на вході інвертується цього компаратора (виводі 2) більше, ніж нанеінвертуючий (виводі 3) Це відбувається, коли в перевіряється кабелі єзамикання між проводами, внаслідок чого Uк> U1, Світлодіод HL2, підключенийдо виходу “нижнього” компаратора (висновку 7 мікросхеми DA1,сигналізує про те, що Uк

Коли кабель справний, виконуєтьсяумова U1> Uk> U2. При цьому на виходах обох компараторів встановлений високийлогічний рівень світлодіоди HL1 і HL2 погашені. Вузол з елементів DD1.1 і DD1.2 виконує логічну функцію, і томупри справному кабелі рівень на виході логічного елемента DD1.2 такожвисокий, а транзистор VT1 відкритий. Включений в його колекторних ланцюг світлодіодHL3 сиг-налізірует про це.

Передбачена і звукова сигналізаціяпро справність кабелю. Високий рівень на виводі 13 елемента DD2.1 дозволяєроботу генератора імпульсів звукової частоти на мікросхемі DD2. Імпульсинадходять на пьезоізлучатель звуку НА1. Підлаштування резистор R12 – регуляторгучності.

Налагодження пристрою починають зустановки підлаштування резисторами R10 і R14 (див. рис. 2) значень U, = 4,1 В і U2 = 3,9 В.Потім підключають до гнізд Х1, Х2 (див. рис. 1) свідомо справний кабель іпідстроєні резистором R5 (див. рис. 2) встановлюють UK = 4 В. Всі цізначення необхідно контролювати одним і тим же цифровим вольтметром(Мультиметром).

При виготовленні плоских кабелівтрапляється, що їх скріпляють між собою дроти по неуважності закладаютьв один з роз’ємів в зворотному порядку: провід 1 – до контакту 10, провід 2 – доконтакту 9 і т.д. При перевірці за схемою, зображеною на рис. 1, та-який кабельбуде визнаний справно-вим. Однак, якщо змінити схему згідно рис. 4, То при “перевер-нутом”роз’ємі напруга U0 надійде на резистор R5 безпосередньо по ланцюгу:контакт 1 роз’єму Х1 – контакт 10 розняття Х2. Буде поданий сигнал “Замикання”.При ускладненні випробувальної схеми можливе виявлення й іншихнесправностей.

Описаний стенд був виготовлений вдекількох варіантах, призначених для перевірки самих різних кабелів.Зовнішній вигляд верхній панелі одного з варіантів показаний на рис. 5. З його допомогою перевіряють (у тому числі одночасно) плоскікабелі чотирьох типів. Всі випробувальні канали побудовані за схемами,аналогічним описаним вище, із загальними блоком живлення і формувачемімпульсів, які задають час перевірки. Невикористані канали можуть бути відключенівимикачами, розташованими на одній з бічних панелей. На знімку вони невидно Ще два варіанти стенду з підключеними до них кабелями показані на рис. 6. Індикація свідчить, щовсі кабелі справні.

Ілюстрації