Пропоноване пристрій призначенийдля тимчасового позначення будь-яких об’єктів, місць підвищеної небезпеки,залучення уваги до виступаючих за габарити або аварійно розташованимпредметам. Його можна також використовувати і в різних іграх. Відмінноюособливістю маяка є те, що він оснащений таймером, тому черезпевний інтервал часу після включення він автоматично вимикається.Максимальна тривалість витримки становить близько 90 хв. У черговому режиміпристрій споживає струм не більше 0,1 мкА, що в більшості випадків меншеструму саморазрядкі батареї. В якості джерела світла застосований світлодіодпідвищеної яскравості, тому і в робочому режимі він економічний.

Схема пристрою показана на рис.1. На “миготливому” світлодіоді HL1 і резисторі R1 зібраний генераторімпульсів, логічні елементи DD1.2, DD1.4 виконують функції інверторів,мікросхема DD2 – четирнадцатіразрядного двійковий лічильник, транзистор VT1 забезпечуєкомутацію світлодіода HL2.

Після подачі живлячої напругипочнеться зарядка конденсатора С1 через резистор R2. В даний момент на цьомурезисторі і вході R лічильника DD2 присутній високий рівень, якийвстановить на всіх його виходах низький логічний рівень. На виході еле-мента DD1.2буде високий рівень, і на світлодіод HL1 надійде напругу живлення. Струм,споживаний “миготливим” світлодіодом, періодично різко зростає,і на резисторі R1 виникає імпульс напруги, який надходить на входиелементів DD1.1 і DD1.3. Стабільність роботи генератора невисока, але для такихпристроїв вона не потрібна і цілком виправдовується простотою. Оскільки струмчерез світлодіод HL1 не перевищує частки міліампера, його спалаху практично непомітні. З виходу елемента DD1.1 інвертовані імпульси надходять на вхід Слічильника DD2, де і здійснюється їх рахунок. Одночасно з імпульсом нарезисторі R1 формується імпульс і на виході елемента DD1.4, транзистор VT1 відкриваєтьсяі світлодіод HL2 спалахує.

З кожним імпульсом генераторастан виходів лічильника змінюється, і коли на виході 2е (висновок 12 DD2) з’явитьсявисокий рівень, на виході елемента DD1.2 високий рівень зміниться низьким іробота генератора припиниться. Світлодіод HL2 спалахувати не буде, і в такому -черговому – стані пристрій може знаходитися як завгодно довго,практично не розряджаючи батарею, навіть якщо не вимикати харчування. Дляповторного запуску маяка необхідно вимкнути і знову включити живлення. Прицьому через замкнутий контакт вимикача SA1 конденсатор С2 швидкорозрядиться, це необхідно і для розрядки конденсатора С1, щоб приподальшому включенні маяка встановити на виходах лічильника DD2 низький рівень.

Тривалість роботи маяказалежить від того, до якого з виходів лічильника DD2 підключені входи логічногоелемента DD1.2 і від частоти “миготливого” світлодіода HL1. Для ука-занихна схемі елементів тривалість роботи становить приблизно 2 хв 20 с. Вневеликих межах її можна змінювати підбіркою резистора R1 (від 3 до 100 кОм),а у великих – вибором виходу мікросхеми DD2, до якого підключені входиелемента DD1.2. Наприклад, для збільшення тривалості роботи маяка в дварази входи елемента DD1.2 слід з’єднати з виходом 29 (висновок 14) | лічильника DD2.Максимальна тривалість роботи маяка – близько 90 хв – буде приз’єднанні входів I елемента DD1.2 з виходом 213 (висновок 3) лічильника DD2.

У пристрої застосовані постійнірезистори МЛТ, оксидні конденсатори – імпортні, транзистор КП504А можназамінити транзистором КП501 з будь-яким буквеним індексом або мікросхемоюКР1014КТ1А. Вимикач живлення – будь-який малогабаритний, наприклад, МТ-1, MTS-102,SMTS-102, світлодіод ARL-3014URD-B замінимо на ARL-5013URC-B або MSB557DA. Светоді-од10G4DHCBB20 – на ARL-5613URW – червоного, ARL-5213PGS – зеленого, ARL-5013UWC, ARL-5613UWW- Білого кольору світіння. Для живлення можна використовувати батарею 3R12P або триз’єднаних послідовно гальванічних елементи типорозміру АА, AAA. Якщозастосований світлодіод HL2 червоного або зеленого кольору світіння, топрацездатність маяка зберігається при напрузі джерела живлення 3 … 6 В.

Більшість деталей розміщені надрукованій платі з односторонньо фольтірованного склотекстоліти товщиною 1 … 1.5мм, креслення якої показаний на рис. 2. Плату встановлюють в прямокутномупластмасовому корпусі, наприклад, мильниці розмірами приблизно 105x65x35 мм.Зовнішній вигляд можливого варіанту пристрою показаний на рис. 3. Вимикачживлення SA1 кріплять на передній панелі корпусу, а світлодіод HL2 – на верхнійстінці.

Перед установкою радіодеталей надрукованій платі необхідно змонтувати дротові перемички. Для установкимікросхем і польового транзистора бажано застосувати панелі. При цьому длятранзистора трехгнездовую панель можна зробити самостійно, використавши дляцього восьмівиводную панель для мікросхем. Спочатку її розрізають так, щоб вийшлодві панелі по чотири виводу, а потім один з них видаляють; зробити це можна задопомогою монтажних кусачок.

Частоту і амплітуду імпульсів генераторав невеликих межах можна змінити підбором резистора R1. Для змінитривалості роботи маяка необхідно скорегувати топологію друкованоїпла-ти. Якщо вона вже виготовлена, то розрізають друкований провідник, котрий поєднуєвисновок 12 мікросхеми DD2 з висновками 8 і 9 елемента DD1.2, і встановлюютьдротяну перемичку між висновками 8, 9 елемента DD1.2 і вибраним виходомлічильника DD2. Струм через світлодіод HL2 встановлюють підбором резистора R3, дляцього стік і витік транзистора VT1 тимчасово з’єднують перемичкою. Збільшуватиток світлодіода HL2 до максимального значення (80 мА) недоцільно, оскількипри струмі понад 50 мА яскравість його світіння суб’єктивно зростаєнезначно. Щоб при включенні маяка світлодіод HL2 протягомвстановленого часу світил постійно, випливає висновок 1 елемента DD1.3від’єднати від катода світлодіода HL1 і з’єднати з виводом 2 цього ж елемента.При використанні більш потужного джерела світла, наприклад, лампи розжарювання,необхідно застосувати польові транзистори IRF3205, IRL2505L і батарею більшоїємності.