Використовуючи мікросхему К174УН7 в її типовому включення, можна побудувати гучномовний приставку до телефону (рис. 18.8). Приставка буде корисна для людей зі слабким слухом або коли зміст розмови бажано почути оточуючим. На вході УЗЧ включений підвищувальний трансформатор Т1, первинна обмотка (з меншою кількістю витків) якого включена в розрив одного з проводів телефонної мережі. При розмові струм, що протікає в цьому дроті, проходить через первинну обмотку I трансформатора Т1 і індукує у вторинній обмотці коливання звукової частоти. Коливання через змінний резистор (регулятор гучності) R1 і конденсатор С1 надходять на вхід мікросхеми DA1, де посилюються до необхідного рівня гучності.

   

Рис. 18.8. Принципова схема гучномовного приставки до телефону

Харчування приставки здійснюється від найпростішого блоку живлення, що складається з трансформатора Т2, двухполупериодного випрямляча VD1-й згладжує пульсації випрямленої напруги, конденсатора СЮ. Як трансформатора Т1 використовується вихідний трансформатор від будь-якого радіоприймача. Мережевий трансформатор Т2 – уніфікований ТПП224 або будь-який інший, вторинна обмотка якого дає 10 … 12 В. У приставці використовуються ті ж типи конденсаторів і резисторів, що і в попередній конструкції. Вимикач SA1 – малогабаритний типу ПТВ-18, тримач плавкого запобіжника FU1 – ДПВ. Деталі УЗЧ розміщують на друкованій платі і разом з блоком живлення розміщують в корпусі відповідних розмірів, наприклад, в корпусі абонентського гучномовця. Первинну обмотку трансформатора Т1 включають в розрив одного з телефонних проводів біля корпусу телефонного апарата або сполучної розетки, а вторинну – екранованим проводом довжиною 1,5 … 2 м з резистором R1 (входом підсилювача). При включенні приставки в мережу в динаміці повинен прослуховуватися рівний шум, а при торканні середнього виведення змінного резистора повинен з’явитися гучний звук фону змінного струму. Все це свідчить про працездатність приставки. Якщо тепер зняти трубку з телефонного апарату, в гучномовці почується телефонний сигнал готовності до набору номера. При появі акустичної зв’язку між мікрофоном телефонної трубки і динаміком приставки слід повернути вісь змінного резистора R1 до її зриву. Приставку слід включати при телефонній розмові, так як вона реагує як на сигнал виклику, так і на роботу номеронабирача.

   
Література: В.М. Пестриков. Енциклопедія радіоаматора.