Пристрій реалізований на ОУ та працює як компресор сигналу звукознімача, стискаючи його динамічний діапазон за рахунок каскаду на транзисторі ѴТ1. Напруга звукової частоти з виходу ОУ детектується діодами VD1, VD2 в негативне постійна напруга, яке впливає на затвор польового транзистора ѴТ1. При збільшенні рівня вихідного сигналу збільшується постійне напруга на затворі і, відповідно, зменшується опір переходу стік-витік цього транзистора. В результаті конденсатор С6 шунтує інвертується вхід ОП, через що змінюється коефіцієнт зворотного зв’язку, що призводить до зміни коефіцієнта посилення ОУ. Результатом такої роботи є стабілізація напруги звукової частоти по амплітуді на виході ОП. Частотна характеристика пристрою залежить від значень елементів С6, С7, R7. За вказаних на схемі значеннях лежить в діапазоні 300 .. .4000 Гц.

Для формування АЧХ приставок використовуються всілякі фільтри, що дозволяють не тільки змінити забарвлення звучання, але і позбавитися від паразитних шумів, фону змінного струму та інших небажаних складових, присутніх на вході тракту посилення поряд з основним сигналом.

Рис. 12. Схема компресора

Ми вже говорили про те, що на виході звукознімача поряд з корисним сигналом присутня велика кількість сторонніх шумів, викликаних впливом зовнішніх електромагнітних полів, тому при конструюванні приставок необхідно застосовувати спеціальні заходи по боротьбі з ними. Одним з головних ворогів якісного звуку є фон змінного струму частотою 50 Гц і його друга гармоніка – 100 Гц. При грі на сцені, коли поруч проходять силові кабелі електроосвітлення, світлових ефектів і підсилювальної апаратури, позбутися від фону іноді буває дуже складно. Для зменшення фону в першу чергу необхідно виконувати ретельну екранівку вхідних ланцюгів, в тому числі і звукознімача.

Іноді гарний ефект можна досягти вибором загальної точки з’єднання “земляного дроти”. Крім того, на вході обов’язково потрібно включити фільтр верхніх частот з частотою зрізу близько 200 Гц. Найпростіший фільтр верхніх частот можна зібрати за схемою на рис. 13. Така RC-ланцюжок, значення елементів якої можна розрахувати за формулою:

дозволяє знизити фон змінного струму і перешкоди інфранизьких частот. Якщо потрібна більш висока крутизна характеристики фільтра, то можна застосувати здвоєну ланцюжок (рис. 14). Набагато більшої крутизни амплітудно-частотної характеристики фільтра можна домогтися, якщо застосувати на вході активний фільтр верхніх частот, виконаний на ОП. Схема такого фільтру наведена на рис. 15.

Рис. 13. Схема фільтра

Рис. 14. Схема фільтра

Рис. 15. Схема фільтра

Для розрахунку значень елементів фільтра необхідно застосовувати формулу:

Якщо значення резисторів R1, R2 і конденсаторів С1 f С2 рівні, то для розрахунку частоти фільтру застосовна формула [1]. Для зменшення фону змінного струму приставки бажано живити від автономних джерел. При використанні сучасних мікросхем і малопотужних транзисторів в режимах мікрострумів струм споживання буде становити від кілька міліампер до декількох десятків міліампер, в залежності від складності схеми, але зате ви витратите менше зусиль і нервів на усунення неприємного, але, на жаль, завжди присутнього дефекту – фону змінного струму.