Цифровий мультиметр (тестер), принципова схема якого зображена на рис. 86, конструктивно виконаний на інтегральній схемі К572ПВ2А (Б, В) (ВІС).

Основні технічні параметри тестера

Діапазон вимірюваних величин:

  • Постійна напруга 1-19,99 У 0,01-19,99 В
  • Змінна напруга 1-19,99 У 0,01-19,99 В
  • Постійний 1 мА-1,999 А 1 мкА – 1,999 мА
  • Опір 1 Ом – 1,9999 кОм 1 кОм – 1,999 МОм

Харчування ……….. +5 В, 60 мА

По своєму пристрою інтегральна схема К572ПВ2А являє собою мілівольтметр з вхідним опором 20 МОм з аналоговоціфровим перетворенням н виходом на семіелементний індикатор. Схема працює методом порівняння, для якого необхідно на висновок 13 подати стабілізовану опорна напруга + 1 В. Інтегральна схема живиться від двополярного джерела – 5 В, 1 мА і + 5 В, 60 мА. Вона може управлятися як від зовнішнього тактового генератора, так і від внутрішнього (включенням резистора і конденсатора) або кварцового стабілізатора. З метою зменшення впливу пульсації частотою 50 Гц на точність вимірювання частота генератора повинна бути кратною 50 Гц (типові частоти 40, 50, 100, 200 кГц). Для перевірки виходу мікросхеми на виведення 20 необхідно подати + 5 В від джерела живлення, тоді на індикаторі буде число 1,888. При вимірюванні постійної напруги використовується дільник R9 і R7 і R10, R7.

Рис. 86. Принципова електрична схема цифрового мультиметра (тестера)

Аналогічно вимірюється і змінна напруга при використанні діода Д5. При вимірюванні постійного струму вхід шунтируется резисторами R5 і R6. Вимірювання змінного струму складніше. Опір вимірюється за законом Ома. В якості джерел стабільного струму використовуються Т4, Т5, для живлення мікросхеми перетворювач на трансформаторі Тр1. Якщо застосовується мережевий блок живлення, то достатньо між висновками 22 і 23 включити резистор 100 кОм, а між висновками 21 і 23 – конденсатор 100 пФ. Ці елементи включають тактовий генератор в інтегральній схемі. Інтегральна схема харчується постійним напругою ± 5 В. Дані підвищувального трансформатора Трі: обмотки 1-5-XI по 20 витків, дріт ПЕВ 0,1, обмоткн XII і XIII по 3 гвинти, дріт ПЕЛШО 0,1. Ферритові кільце МН2000, 6 X 3 X 3 мм.

Мультиметр змонтований у пластмасовому корпусі розміром 170 XX 50 X 20 мм.