У звичайний дисковий телефонний апарат можна вдихнути нове життя, якщо в ньому замінити електромагнітний дзвінок на електронний, зібраний по схемі рис. 20.18. Після такої заміни звук телефону стане більш приємним і мелодійним. Схема дзвінка зібрана на одній мікросхемі K176ЛA7 і двох транзисторах серії КТ315. На елементах DD1.3 і DD1.4 зібраний тональний генератор, роботою якого керувати другим генератор на інвертора DD1.1 і DD1.2. Для усунення звукових клацань, що виникають при роботі керуючого генератора, між ним і тональним генераторами включений каскад на транзисторі VT1 по схемі із загальним колектором. Включений в емітер транзистора VT1 конденсатор С2 також служить для усунення клацань. Коливання тонального генератора подаються на вхід УЗЧ, зібраного на транзисторі VT2, в емітерний ланцюг якого включений випромінювач звуку BF1. Живиться електронний дзвінок від випрямного моста, зібраного на діодах VD1 … VD4, який підключають до затискачів, на які подається напруга живлення електромагнітного дзвінка. Для стабілізації напруги живлення використовується стабілітрон VD5.

У дзвінку, крім зазначених типів мікросхем, можна використовувати мікросхеми типу K561ЛA7. VT1, VT2 будь-які кремнієві транзистори провідності п-р-п. Діоди VD1 … VD4 можуть бути типу КД105В, КД105Г, Д226, Д226А, Д226Г, КЦ405А … КЦ405І. У якості звукового випромінювача BF1 можна використовувати один навушник ТОН-2 або невеликий навушник ТА56А. Резистори і конденсатори будь-якого типу – малогабаритні.

   

Рис. 20.18. Принципова схема мелодійного дзвінка для дискового телефону

Деталі пристрою, окрім навушника, монтуються на друкованій платі. Малюнок друкованої плати наведено на рис. 20.19, а монтаж деталей на ній – на рис. 20.20. Налагодження електронного дзвінка полягає лише в установці підлаштування резисторами R2 і R5 бажаної тональності його звучання. Підбором опору резистора R6 встановлюють необхідну гучність звучання дзвінка.

   

Рис. 20.19. Друкована плата мелодійного дзвінка для дискового телефону

   

Рис. 20.20. Распайка деталей на друкованій платі мелодійного дзвінка для дискового телефону

Література: В.М. Пестриков. Енциклопедія радіоаматора.