При монтажі, а також під час експлуатації та ремонту прихованої електропроводки в житлових, адміністративних та промислових будівлях, особливо коли застосовані алюмінієві дроти, нерідкі випадки виходу проводки з ладу.

Є кілька способів безконтактного визначення місця пошкодження і траси пролягання проводів. Один з них заснований на реєстрації електричного поля провідника, що знаходиться під напругою. Принципова схема приладу приведена на рис. 17.

Прилад складається з четирехкаскадного підсилювача НЧ з коефіцієнтом посилення порядку 3000-5000, випрямляча, ключового каскаду і генератора звукової частоти 900-1600 Гц, харчується від двох послідовно з’єднаних батарей 3336Л і споживає струм 5-8 мА. Напруга частотою 50 Гц, наведене провідником зі струмом в антені А, підсилюється підсилювачем НЧ, зібраним на транзисторах 77-Т4, і випрямляється діодом дІ. Випрямлена негативне напруга порядку 0,2-0,4 В надходить на базу транзистора Т5 ключового каскаду і відмикає його. У цей час блокінг-генератор, зібраний на транзисторі Тб, починає генерувати коливання звукової частоти. Ці коливання будуть чутні в головних телефонах, якими навантажений генератор. Всі деталі та транзистори приладу, за винятком вимикача В1, батареї живлення, гнізд Г1 і телефонів, розміщені на гетінаксовой платі розміром 120X72 мм.

Плата приладу, батареї живлення, гнізда н тумблер включення живлення розміщені всередині н на бічних стінках металевого корпусу розміром 150 X 78 X 45 мм. Антена А являє собою лист мідної фольги розміром 130 X 65 мм. Її зміцнюють у вікні кришки корпусу на ізолюючої гетінаксовой пластині розміром 146 X 74 мм. Статичний коефіцієнт посилення по струму (Встав) транзисторів, встановлених в приладі, повинен бути порядку 35-50.

Трансформатор Tpt намотаний на сердечнику Ш5Х6, обмотка I містить 1500 витків дроту ПЕВ 0,1, обмотка II – 600 витків того ж дроту. Перевірити працездатність блокінг-генератора можна, якщо тимчасово замкнути накоротко колектор з емітером транзистора Т5 дротяної перемичкою. При правильному підключенні виводоз обмотки I трансформатора Трі генератор починає працювати відразу. В противному випадку потрібно поміняти їх місцями.

Рис. 17. Принципова схема приладу для виявлення місця пошкодження прихованої електропроводки

Для налагодження ключового каскаду на базу транзистора Т5 потрібно подати напругу величиною 0,2-0,4 В в негативної полярності. Його можна зняти з дільника, складеного з постійних резисторів опору 5,1 кОм і 150 Ом, включених в загальний ланцюг харчування. Коли це напруга на ключовий каскад буде подано, напруга живлення блокінг-генератора НЧ повинно скласти 7-8 В. Налагодження підсилювача низької частоти зводиться до підбору опору резистора R3, від якого залежать режими транзисторів Т2 – Т4. Застосування змінного резистора R2 у схемі дозволяє регулювати чутливість приладу.

Трасу прихованої проводки або місце її пошкодження визначають наступним чином.

До ланцюга, обрив або трасу якої потрібно визначити, підключають фазу електромережі 220/380 В. До приладу приєднують головні телефони і включають харчування. У момент включення живлення в головних телефонах деякий час повинен бути чутний тон генератора. Це свідчить про нормальну роботу приладу. Антену А направляють у бік передбачуваного місця пролягання дроти і по наявності тону в головних телефонах простежують його трасу. У разі обриву проводу тон припиняється на відстані 5-7 см від місця обриву.

Нормально відрегульований прилад дозволяє реєструвати наявність напруги 50 Гц на відстані 6-8 см від провідника. У всіх випадках металевий корпус приладу повинен мати контакт з руками оператора.

Крім визначення траси пролягання прихованої проводки і обривів її за допомогою приладу можна визначати місце короткого замикання проводки. Для цього на вхід приладу через роз’єм Г1 підключають електромагнітний датчик, що дозволяє реєструвати магнітне поле провідників зі змінним струмом.

Електромагнітний датчик являє собою розімкнутий маг-іітопровод з Ш-образного трансформаторного заліза з котушкою, що містить 3000-6000 витків дроту ПЕВ-2 0,1-0,12 мм. Сердечник Ш12 (можна Ш9, Ш10, Ш14 і т. д.), товщина набору 12-15 мм. Датчик зміцнюють на штанзі і з’єднують з приладом гнучким екранованим кабелем довжиною 1,5-2 м. Місце короткого замикання прихованої проводки визначають наступним чином.

Рис, 18

Пару проводів, місце короткого замикання яких необхідно визначити, підключають до спеціального понижувального трансформатора (рис. 18). Датчик підносять до місця пролягання проводів розімкнутої стороною магнітопроводу і по наявності сигналу в головних телефонах простежують їх трасу. За місцем короткого замикання магнітне поле проводів відсутня, сигнал зникає, що й свідчить про короткому замиканні.

Трансформатор ТР1 намотаний на сердечнику Ш16, товщина пакету 32 мм. Обмотка I містить 1560 витків дроту ПЕВ-2 0,14 мм, обмотка 11-8 витків дроту ПЕВ-2 0,8 мм. Конденсатор С1 включений в ланцюг первинної обмотки для обмеження струму у вторинній ланцюга при пошуку короткого замикання на коротких ділянках (5-8 м).