Пробник, схема якого наведена на рис. 14.4, дозволяє перевіряти як біполярні, так і польові транзистори різної структури, малої та середньої потужності. Схема пробника являє собою генератор звукової частоти, в якому коливання виникають завдяки зворотного зв’язку між затвором I і витоком. Для збільшення зворотного зв’язку використаний підвищувальний трансформатор ТІ, так як коефіцієнт передачі каскаду з таким включенням транзистора менше одиниці. Підключивши до затискачів випробовуваний транзистор, прослуховують коливання генератора через навушники.

   

Рис. 14.4. Принципова схема універсального пробника перевірки транзисторів

Обертанням осі резистора R5 домагаються стійкої генерації, якщо ж вона відсутня, то необхідно поміняти місцями висновки підключення первинної обмотки I трансформатора ТІ. В залежності від структури транзистора, перемикачем SA1 встановлюють потрібну полярність підключення джерела живлення. У конструкції пробника використовується узгоджувальний трансформатор від будь-якого промислового кишенькового приймача або радіоконструктора «Мальчиш». При самостійному виготовленні трансформатора для осердя використовуються стандартні Перман-Лоєва пластини типу Ш4х8, обмотка I містить 2150 витків, а обмотка II – 320×2 витків. Обидві обмотки намотуються проводом ПЕТВ-2 0,06. Головний телефон BF1 – малогабаритний опором 50 … 1200 Ом, наприклад, ТА-2, ТМ-3 або капсуль ТА-56А. Пробник збирають в невеликий пластмасовій коробочці, на верхній кришці встановлюють гнізда для підключення транзисторів і кнопки включення і переключення полярності джерела живлення, а на одній з бічних сторін – Гніздо для підключення навушників і змінний резистор R5. При перевірці висновки біполярних транзисторів підключаються до наступних затискачів: емітер – XS5, база – XS2, колектор – XS4, а польових транзисторів типу КП103, КП302: витік – XS5, затвор – XS3, стік – XS4; із одним ізольованим затвором – підключаються до гнізд.

   
Література: В.М. Пестриков. Енциклопедія радіоаматора.