За допомогою універсального джерела живлення (УІП) можна живити транзисторне пристрій, портативні магнітофони, випробовувати малопотужні електродвигуни, заряджати акумулятори і т. д.

Рис. 45. Принципова схема універсального джерела живлення

УІП з регульованим вихідним напругою призначений для. Телевізійного обладнання, що працює в лабораторії, можуть ним користуватися і радіоаматори. УІП має три автономних виходу на три регульованих напруги (одне змінне і два постійних). Змінна напруга регулюється в межах 0-250 В, струм навантаження – до 2 А.

Постійна напруга, знімається безпосередньо з випрямного моста, регулюється в межах 0-90 В, струм навантаження – до 5 А. Нарешті, напруга, відфільтроване електронним фільтром, регулюється в межах 0-36 В, струм навантаження – до 1,2 А. УІП можна ^ включати в мережу з напругою 127 і 220 В. Потужність, споживана від мережі, складає 450 Вт Габарити приладу 300 х150 X 160 мм.

Принципова схема джерела живлення наведена на рис. 45. На вході приладу встановлений автотрансформатор Трі, яким регулюється змінну напругу (0-250 В). Це ж напруга подається на первинну обмотку понижувального трансформатора ТР2, до. вторинній обмотці якого підключений випрямляч Д1 – Д4. Якщо використовується тільки змінну напругу, трансформатор ТР2 відключають тумблером В2. На виході випрямляча включений конденсатор С1 для зменшення пульсацій.

Постійна напруга, знімається з конденсатора С1, подається на згладжує фільтр, виконаний на транзисторах Т1 і Т2. Схема здвоєного транзистора дозволяє отримати високий коефіцієнт згладжування пульсацій постійного струму. Транзисторний фільтр обраний тому, що його розміри і маса значно менше розмірів і маси дроселя і конденсаторів LC фільтра, а ККД – набагато більше, так як на транзисторі втрачається менша частина потужності випрямленого струму. Крім того, транзисторний згладжує фільтр має менше вихідний опір. Остання властивість дуже важливо при живленні багатокаскадних пристроїв на транзисторах, оскільки із зменшенням вихідного опору джерела живлення зменшуються паразитні зв’язку між каскадами через джерело живлення, знижується ймовірність самозбудження підсилювального тракту, поліпшуються частотні і фазові характеристики пристрою.

Рис. 46. Зовнішній вигляд універсального джерела живлення

Передбачено захист електронного згладжуючого фільтру від перенапруження. Для цього використані діннстор Д5 і електромеханічне реле Р1. У початковому стані напруження на динисторе не перевищує напруги включення, тому ланцюг обмотки реле розімкнути. Розмикаючих контакти РШ і фільтр напруга надходить на роз’єм UI2. Якщо ж напруга живлення перевищить допустиму величину, діністор включається, викликаючи спрацьовування реле Р1 і розмикання контактів Рц1.

Для повернення пристрої захисту в початковий стан необхідно зменшити напругу автотрансформатором Трі і натиснути кнопку К.НІ. Опір резистора R3 підбирають таким, щоб напруга включення днністора становило 36 В. Можливе використання захисту і при зниженій напрузі (до 12В). У цьому випадку резистор R3 виключають, а опір R4 і R5 змінюють на 47 кОм.

Для полегшення умов роботи контактів реле при розмиканні паралельно їм включений іскрогасящій конденсатор С2. Для контролю напруг і струмів передбачений стрілочний вимірювальний прилад ИП1, який перемикачем В1 підключається через додаткові резистори або шунти до вимірюваної ланцюга. Вимірюване змінна напруга випрямляється діодом Д6 н через додатковий резистор R7 подається на вимірювальний прилад.

Конструктивно регульоване джерело живлення складається нз наступних основних вузлів: автотрансформатора, електронного блоку, понижувального трансформатора н вимірювального приладу. Транзисторний фільтр і деталі захисту розміщені на стеклотекстолнтовой платі. На цій же платі розміщені додаткові резистори та шунти вимірювального приладу. Транзистори 77 і Т2 встановлені на загальній пластині (радіаторі) з алюмнння товщиною 1,5 мм, розмір пластини 125 XX 60 мм. Пластина прикріплена до плати.

Діодний міст зібраний на окремій гетінаксовой платі і закріплений на горизонтальній панелі корпусу приладу. Весь електронний блок за допомогою стійок прикріплений до горизонтальної панелі корпусу приладу. На передню панель (рис. 46) виведені ручки регулювання напруги і перемикання роду вимірів, розміщені вимірювальний прилад, кнопка, тумблер включення живлення, мережевий запобіжник, сигнальна лампа, гнізда роз’ємів Ш2, U13. На лімбі ручки автотрансформатора нанесені поділки шкали з цифрами змінної напруги для орієнтовної установки необхідних напруг. Гіезда роз’єму Ш4 і тумблер В2 укріплені на горизонтальній платі приладу і виведені на задню стінку корпусу приладу.

У конструкції застосовані наступні деталі: резистори R2 – R7-МЛТ-0, 5, Rl, R8, R9 – дротяні; конденсатор Сі, що складається з трьох паралельно з’єднаних конденсаторів К-50-3 200,0 мкФ X 160 В, С2-МБМ, СЗ-С6-К50-6; тумблери В1, В2-ТВ2-1, перемикач Ві – ПМ, кнопка Кні – КМ-1. В якості автотрансформатора Трі може бути застосований лабораторний автотрансформатор ЛАТР-2м. Реле Р1-РЕЗ-10, паспорт РС4.524.302. Вимірювальний прилад ИП1 – міліамперметр М4200 на 1 мА. Сигнальна лампа – 12,6 В X 0,16 А. Трансформатор Тр2 зібраний з Г-подібних пластин, його перетин 17,5 см2, товщина набору 55 мм. Обмотка I містить 465 витків дроту ПЕВ-2 0,6, обмотка II – 205 витків дроту ПЕВ-2 2,0. Корпус приладу виконаний з дюралюмінію товщиною 1,5 мм.