Вашій увазі пропонується проста схема вимірювача ємності на операційному підсилювачі. Пристрій, схемаякого наведена на малюнку, дозволяє вимірювати ємність конденсаторіввід декількох пікофарад до1 мкф. Нижня межа вимірювань в чомузалежить від конструкції приладу, зокрема, від паразитної ємностіміж клемами для підключення досліджуваного конденсатора.

Прилад має шість піддіапазонів, верхнімежі для яких рівні відповідно 10пф, 100пф, 1000пф, 0,01 МКФ,0,1 мкф і 1мкф. Відлік ємності виробляється за лінійною шкалоюмікроамперметра.

Принцип дії приладу заснований на вимірюваннізмінного струму, що протікає через досліджуваний конденсатор. Наопераційному підсилювачі DA1 зібраний генератор прямокутних імпульсів.Частота повторення цих імпульсів залежить від ємності одного зконденсаторів С1-С6 і положення движка підлаштування резистора R5. ВЗалежно від піддіапазону, вона змінюється від 100Гц до 200кГц.Підлаштування резистором R1 встановлюємо симетричну форму коливань(Меандр) на виході генератора.

Діоди D3-D6, підлаштування резистори R7-R11 імікроамперметр PA1 утворюють вимірювач змінного струму. Для того, щобпохибка вимірювань не перевищувала 10% на першому піддіапазоні (ємністьдо10пФ), внутрішній опір мікроамперметра повинна бути не більше3кОм.На інших піддіапазонах паралельно PA1 підключають підлаштуваннярезистори R7-R11.

Необхідний піддіапазон вимірювань встановлюютьперемикачем SA1. Однією групою контактів він перемикаєчастотозадающіх конденсатори С1-С6 в генераторі, інший – підстроювальнірезистори в індикаторі. Для живлення приладу необхідний стабілізованийДвуполярность джерело на напругу від 8 до 15В. Номіналичастотозадающіх конденсаторів С1-С6 можуть відрізнятися на 20%, але саміконденсатори повинні мати досить високу температурну та часовустабільність.

Налагодження приладу роблять у наступнійпослідовності. Спочатку на першому піддіапазоні домагаютьсясиметричних коливань резистором R1. Движок резистора R5 при цьомуповинен бути в середньому положенні. Потім, підключивши до клем “Сх”еталонний конденсатор 10пф, підлаштування резистором R5 встановлюютьстрілку мікроамперметра на поділку відповідне ємності еталонногоконденсатора (при використанні приладу на 100мкА, на кінцеве поділшкали).

Після цього перевіряють форму коливань на виходігенератора і, при необхідності, ще раз підлаштовують резистори R1, R5.На інших піддіапазонах калібрування приладу також виробляють поеталонним конденсаторам, використовуючи для цього підлаштування резистори
R7-R11.

Оскільки змінна напруга на виходігенератора Двуполярность (практично, воно змінюється від + Uпит до-Uпит), товимірювати цим приладом ємність електролітичних конденсаторів можна.

Автор: Немає даних

Зв’язок з автором: Немає даних

Веб сайт автора: Немає даних

Прислав: Немає даних

Джерело: http://radio-hobby.org