Для живлення деяких датчиків потрібно мікропотужний високовольтне джерело. Перетворювач (рис. 5.31) дозволяє доручити стабілізовану напругу, встановлюване в межах 100 … 700 В, при струмі в навантаженні до декількох десятків мікроампер [Л 35].

Рис. 5.31. Схема підвищує напругу стабілізованого перетворювача

Генератор, зібраний на таймері, працює на частоті 270 Гц. В якості підвищувального напруги трансформатора Т1 використаний мережевий, що має обмотку на 6,3 В, розраховану на струм 280 мА (обмотка 1) при напрузі в первинній обмотці (2) 220 В. У цьому випадку при показаному на схемі включення на обмотці 2 буде 100 В. Ця напруга випрямляється і множиться на діодах VD2 … VD9 і конденсаторах С4 … С12.

На транзисторі VT1 виконана стабілізуюча зворотний зв’язок. Через зібраний на резисторах R3 … R8 дільник напруги сигнал з виходу джерела надходить на базу транзистора ѴТ1. Стабілізація вихідної напруги здійснюється за рахунок зриву роботи генератора при перевищенні заданого рівня (коли транзистор відкривається – він закорочує конденсатор С2). Рівень стабілізації залежить від положення движка підлаштування регулятора R3. Для зручності налаштування R3 повинен бути багатооборотним.

Література:
Радіоаматорам: корисні схеми, Книга 5. Шелестов І.П.