Для розрахунку елементів схеми при конструюванні вимірювальних приладів необхідно знати дані самого стрілочного приладу. Опір рамки магнітоелектричного мікроамперметра може бути виміряна простим і безпечним для нього способом. Для цього слід зібрати ланцюг, що складається з приладу, опір рамки якого потрібно визначити, регульованого додаткового резистора Rдоб; батареї кишенькового ліхтаря Б1, шунтуючого резистора Rш і вимикача В1 (рис. 65).

Опір додаткового резистора Rдоб підбирають при відключеному Rш так, щоб стрілка приладу відхилилася на всю шкалу. Потім паралельно рамці приладу підключають шунтувальний резистор змінного опору Rш, значення якого підбирають з таким

розрахунком, щоб стрілка приладу відхилилася на половину шкали. При цьому умови струм у рамці буде дорівнює струму, що протікає через Rш, тобто Rr – Rш. Після цього Rm можна відключити і виміряти його величину за допомогою вимірювального моста або омметром.

Подібним же способом може бути визначено і внутрішній опір вимірювального генератора, а також вихідного каскаду підсилювача НЧ. До виходу ненавантаженого пристрої потрібно підключити ламповий вольтметр, показання якого записують при відсутності навантаження на виході. Потім до виходу генератора (підсилювача) підключають опір такої величини, щоб показання вольтметра зменшилися вдвічі. Внутрішній опір генератора на даній частоті буде точно дорівнює величині опору підключеного резистора.

Рис. 65. Спосіб вимірювання внутрішнього опору електровимірювального приладу