У ремонтній і аматорській практиці дуже часто виникає необхідність у використанні трифазних електродвигунів для силового приводу (верстати, наждак та інші пристрої). Однак для їх харчування зовсім не обов’язкова наявність трифазної мережі. Найбільш ефективний спосіб пуску електродвигуна – це підключення третьої обмотки через фазосдвігающій конденсатор.

Щоб двигун з конденсаторним пуском працював нормально, ємність конденсатора повинна мінятися залежно від числа обертів. Оскільки ця умова важко реально, на практиці управляють двигуном двоступеневої. Включають двигун з розрахунковою (пусковий) ємністю конденсатора, а після його розгону пусковий конденсатор відключають, залишаючи робочий (рис. 13). Пусковий конденсатор відключають вручну перемикачем В2.

Робоча ємність конденсатора (у мікрофарад) для трифазного двигуна визначається за формулою

   

якщо обмотки з’єднані за схемою «зірка» (рис. 13, а), або

   

якщо обмотки з’єднані за схемою «трикутник» (рис. 13,6). При відомій потужності електродвигуна струм (в амперах) можна визначити з виразу:

   

де Р – потужність двигуна, зазначена в паспорті (на щитку), Вт; U – напруга мережі, В; cos ф – коефіцієнт потужності; Л-ККД.

Конденсатор пусковий Сп повинен бути в 1,5-2 рази більше робочого З р.

Робоча напруга конденсаторів повинно бути в 1,5 рази більше напруги мережі, а конденсатор обов’язково паперовим, наприклад типу МБГО, МБГП та ін

Для електродвигуна з конденсаторним пуском існує дуже проста схема реверсування. При перемиканні перемикача В1

   

Рис. 13

(Див. мал. 13) двигун змінює напрямок обертання. Експлуатація двигунів з конденсаторним пуском має деякі особливості. При роботі електродвигуна вхолосту по обмотці, що живиться через конденсатор, протікає струм на 20-40% більше номінального. Тому при роботі двигуна з недовантаженням потрібно відповідно зменшити робочу ємність.

При перевантаженні двигун може зупинитися, тоді для його запуску необхідно знову включити пусковий конденсатор.

Необхідно знати, що при такому включенні потужність, що розвивається електродвигуном, становить 50% від номінального значення.

Чи всі трифазні електродвигуни можуть бути включені в однофазну мережу?

У однофазну мережу можуть бути включені будь трифазні електродвигуни. Але одні з них у однофазної мережі працюють погано, наприклад двигуни з подвійною кліткою короткозамкнутого ротора серії МА, а інші при правильному виборі схеми включення і параметрів конденсаторів – добре (асинхронні електродвигуни серій А, АТ, А02, Д, АОЛ, АПН, УАД).

Потужність використовуваних електродвигунів обмежується величиною допустимих струмів живильної мережі.