Електричний струм, проходячи через тіло людини, може викликати два види поразок – електричний удар і електричну травму.

Більш небезпечний електричний удар, так як при ньому уражається весь організм. Смерть настає від паралічу серця або дихання, а іноді від того і іншого одночасно.

Електричними травмами називають ураження струмом зовнішніх частин тіла; це опіки, металізація шкіри н ін Поразки струмом носять, як правило, змішаний характер і залежать від величини і роду струму, що протікає через тіло людини, тривалості його впливу, шляхів, по яких проходить струм, а також від фізичного та психічного стану людини в момент поразки.

Змінний струм промислової частоти людина починає відчувати при 0,6-15 мА. Струм 12-15 мА викликає сильні болі в пальцях і кистях. Людина витримує такий стан 5-10 з і може самостійно відірвати руки від електродів. Струм 20-25 мА викликає дуже Сильну біль, руки паралізуються, утруднюється дихання; людина не Може самостійно звільнитися від електродів. При струмі 50-80 мА настає параліч дихання, а при 90-100 мА – параліч серця і смерть.

Менш чутливо людське тіло до постійного току. Його вплив відчувається при 12-15 мА. Струм 20-25 мА викликає незначне скорочення м’язів рук. Тільки при струмі 90-110 мА настає параліч дихання. Найнебезпечніший – змінний струм частотою 50 – 60 Гц. Зі збільшенням частоти струми починають поширюватися по поверхні шкіри, викликаючи сильні опіки, але не приводячи до електричного удару.

Величина струму, що проходить через тіло людини, залежить від опору тіла н прикладеної напруги. Найбільший опір току чинить верхній роговий шар шкіри, позбавлений нервів і кровоносних судин. При сухій неушкодженій шкірі опір людського тіла електричному струму рівний 40 000-100 000 Ом.

Роговий шар має незначну товщину (0,05-0,2 мм) і при напрузі 250 В миттєво пробивається. Пошкодження рогового шару зменшує опір людського тіла до 800-1000 Ом. Опір зменшується також зі збільшенням часу впливу струму. Тому дуже важливо швидко усунути зіткнення постраждалого з струмоведучими частинами.

Результат ураження багато в чому залежить також від шляху струму в тілі людини. Найбільш небезпечні шляхи руки – ноги і рука – рука, коли найбільша частина струму проходить через серце.

На величину опору, а отже, і на результат ураження електричним струмом великий вплив робить фізичний і психічний стан людини. Підвищена пітливість шкірного покриву, перевтома, нервове збудження, сп’яніння призводять до різкого зменшення опору тіла людини (до 800-1000 Ом). Тому навіть порівняно невеликі напруги можуть призвести до ураження електричним струмом.

Кожний працюючий з електрорадіоапаратури повинен пам’ятати, що людський організм вражає не напруга, а величина струму. При несприятливих умовах навіть низькі напруги (30-40 В) можуть бути небезпечними для життя. Якщо опір тіла людини одно 700 Ом, то небезпечним буде напруга 35 В.