Коли збираються гості, перед господарем постає завдання – чим їх зайняти?
Нижче описано нескладний пристрій, яке дозволяє добре розім’ятися і
в якійсь мірі оцінити свої фізичні здібності.
Пристрій дає можливість визначити кращого стрибуна. За відмітку висоти приймають, наприклад, гілки дерев. Підстрибнув, торкнувся гілки – значить, подолав потрібну висоту. За допомогою пропонованого приладу можна більш об’єктивно оцінювати лідера і влаштовувати такі змагання не лише там, де є дерева, але і в будь-якому іншому місці. Датчиком висоти служить плата з фольгованого склотекстоліти, на якій розташовані вісім ізольованих один від одного мідних площадок (рис. 18). Плату розташовують на певній висоті. Дотик пальців руки до майданчиків викликає срабативніе відповідних реле, які фіксують досягнуту висоту. Принципова схема приладу показана на рис. 19. Він складається з восьми однакових блоків А1-А8.
Кожен блок являє собою ємнісне реле, тобто пристрій, срабати-
кають при дотику людини до сенсорного контакту (на схемі контак-
ти позначені Е1-Е8). Кожен блок виконаний на двох транзисторах і три-
Ністор і являє собою підсилювач. Оскільки тіло людини володіє
певною ємністю, воно має певний електричний заряд, а слідові-
тельно, і різниця потенціалів між будь-якими двома точками тіла. Тому
при дотику руки до сенсорного контакту, припустимо, блоку А1, на базі
транзистора VT1 відносно загального проводу з’являється напруга. Тран-
зістори VT1, VT2 відкриваються і через керуючий електрод тріністора
VS1 починає протікати струм. Це визглвает відкривання тріністора і сраба-
тиваніе електромагнітного реле К1. Своїми контактами К1.1 реле включає
лампу HL1 і знімає харчування з блоків А2-А8. Якщо тепер доторкнутися до
контактів Е2-Е8, то відповідні реле не спрацюють. Таким чином,
лампа HL1 зафіксує найбільшу висоту.
А якщо підстрибнути і провести пальцями знизу вгору по сенсорам? Тоді
перший спрацює реле К8, запалиться лампа HL8. Потім спрацює реле К7,
запалиться лампа HL7, а реле К8 відпустить і лампа HL8 згасне. Потім сра-
ботает реле Кб, знеструмивши всі попередні реле, і т. д. Таким чином, і в
цьому випадку буде горіти тільки одна лампа, відповідна найбільшої до-
стігнутой висоті.


Щоб повернути пристрій в початковий стан, необхідно коротко *
тимчасово натиснути кнопку SB1 «Скидання». л
Пристрій живиться від стабілізованого випрямляча (стабілітрон
VD1 і транзистор VT17).
Транзистори КТ203Б можна замінити на КТ361, КТ502, КТ3107 з будь-якими
літерами; КТ801Б – на КТ815, КТ807 з будь-якими буквами. Тріністори – будь
із серії КУ101. Мостовий випрямляч VD2-типів КЦ402, КЦ405 з будь-якими
літерами або чотири діода Д226, Д310. Реле К1-К8 – типу РЕЗ-15 (паспорт
РС4.591.004) або РЕЗ-10 (паспорт РС4.524.302). Трансформатор Т1 – типу
ТВК-70, ТВК-П0Л-1 або будь-який інший, має вторинну обмотку на на-
напруга 12 … 15 В і струм не менше 200 мА.
Пристрій зібрано в корпусі розмірами 255X200X80 мм. Передня стін-
ка корпусу являє собою плату з сенсорними контактами (див. рис. 18).
Надлишки фольги видалені за допомогою ножа. У верхній частині передньої стінки
встановлені вимикач живлення Q1 і кнопка SB1 «Скидання», а ліворуч – лам-
пи HL1-HL8. У цьому ж корпусі знаходиться і друкована плата, на якій
змонтовані елементи пристрою. Сенсорні контакти повинні з’єднуватися,
з друкованою платою якомога більш короткими проводами A0 … 20 см).
Пристрій, зібране з справних деталей і без помилок, у налагодженні
не потребує. При користуванні приладом необхідно лише підбирати таку
полярність підключення первинної обмотки трансформатора Т1 до мережі, при
якої забезпечується надійне спрацьовування реле.