Для вимірювання температури жала електропаяльника, розплаву у ванні для лудіння провідників, вимірювання температури нагрівання електричних машин і т. п. в ремонтній і аматорській практиці використовуються термопари.

Нижче описуються два найпростіших способу виготовлення термопар.

   1. У залізний тигель з металевою підставкою насипають вугільний порошок – подрібнені дугові електроди або електроди від гальванічних елементів. Один кінець електричного дроту від тигля з’єднують з клемою автотрансформатора (ЛАТР), інший електропровід від автотрансформатора під’єднують до скрученої термопарі, яку захоплюють плоскогубцями з ізольованими ручками (рис. 139, а) і подають від автотрансформатора напруга близько 60-80 В.

Скорочення зволікання (наприклад, хромель-копель діаметром 0,3-0,5 мм) опускають у вугільний порошок, в який додано трохи флюсу (бура), в результаті чого виникає невелика електрична дуга, і кінці термопари зварюються, утворюючи кульку на кінцях зволікань.

Рис. 139. Способи виготовлення термопар

Такий спосіб зварювання придатний для зварювання хромоалюмініевих, медноконстантанових і платіноплатінородіевих термопар, спіралей нагрівальних елементів і проводів обмоток трансформаторів та -Електродвигунів.

   2. Скручують зволікання хромель-копель товщиною 0,3-0,5 мм – »а довжину 6-8 мм. При зварюванні (рис. 139,6) скорочення і зачищені кінці захоплюють, так само як і в першому способі, плоскогубцями з-ізольованими ручками. Напруга від понижуючого трансформатора 12 В підводять до ручки плоскогубців і до вугільного електроду. При дотику вугільного електрода до скрутці кінці дротиків оплавляються, утворюючи на кінці кульку.