Робота цього замку заснована на використанні постійних магнітів і герконів. Це дозволяє отримати надійні з точки зору стійкості роботи замки й ключі. Замок складається з чотирьох герконів SA1, SA2, SA3, SA4 і електромагніту YA1. Причому, геркони SA1, SA2, SA4 мають нормально розімкнені контакти,а геркон SA3 – нормально замкнуті. Геркони можуть встановлюватися в вироб-вільної послідовності, кількість їх може бути різним, що сприяє підвищенню секретності замку. Замок і ключ мають наступну конструкцію.

Геркони SA1 – SA4 встановлюються уздовж отвору, в який вставляєтьсяключ з постійними магнітами. Відстань між магнітами і герконами повинно бути не більше 5 мм. Відстань між герконами має дорівнювати відстані між центрами магнітів ключа. Після того як ключ буде вставлений в отвір замка до упору, магніти 1, 2, 4 будуть перебувати навпроти герконів SA1, SA2, SA4 відповідно, що призведе до замиканняконтактів останніх. Оскільки контакти геркона SA3 замкнуті (магніт нанього не впливає), через обмотку електромагніта YA1 починає протікати струм, викликаючи його спрацьовування. Якщо хто-небудь спробує відкрити такий замок, вставивши замість магнітного ключа магніт підходящого розміру, то це призведе до спрацьовування всіх герконів. При цьому Котакти геркона SA3 розімкнуться і перервуть ланцюг живлення електромагніту YA1. Замокзалишиться в закритому стані.
Геркони можуть бути будь-якими, наприклад КЕМ-1. Однак струм спрацьовування електромагніту не повинен перевищувати гранично допустимий струм комутації герконів. В іншому випадку замість електромагніта YA1 необхідно вклю-чити реле, контактами якого і буде включатися останній.
Магніти для ключа можна використовувати від магнітних шашок або шахів, які підходять за розмірами. Електромагніт YA1 може бути будь-яким, відповідним за такими параметрами, як напруга харчування, струм, тягове посилення і т.д.