L1 містить 10 витків на оправці 4 мм.L2 намотана на феритових стержні діаметром 2,5 мм і містить 5витків. Підійде контур від старого приймача від каскаду ПЧ.Транзистор КТ 368. Можливо замінити його, але тоді необхіднопідібрати резистор R2.С1, С2 0,1 мкФ.C5.C6 10 пф.С3 4700 пф.С4 15 пф.С7 6,8 пф.С8 10 пф.
Антена являє собою відрізок многоільного дроти довгою 40-50 см.Живлення схеми здійснюється від елементу з напругою 1,5 вольт.При підвищенні напруги живлення можлива установка опору 100-620 Ом між емітером транзистора і масою.Дана схема володіє достатньою стабільністю частоти.Налаштування схеми на потрібну частоту проводиться розтяганням або стисненням витків котушки L1.