Зовнішні RC-та LC-генератори застосовуються в мікроконтролерних схемах, якщо потрібно встановити нестандартну тактову частоту, забезпечити її плавне регулювання, справити частотну або фазову модуляцію. В інших випадках простіше, дешевше і вигідніше використовувати внутрішній RС-генератор МК.

Стабільність частоти RC-генераторів (Мал. 5.8, а … е) на порядок гірше, ніж у ПКР. Це пов’язано з низькою добротністю RС-ланцюгів. У генераторах, зібраних на їх основі, частота сильно залежить від температури і напруги живлення.

Стабільність LC-генераторів (Мал. 5.9, а, б) займає проміжне положення між RC-генераторів і і ПКР, проте їх відносять до схемної «екзотики». Справа в тому, що LC-генератори містять моточні вироби і займають більше площі на друкованій платі, ніж ПКР, не маючи суттєвих переваг.

   

Рис. 5.8. Схеми тактирования МК зовнішніми RС-генераторами:

а) RС-генератор з плавним регулюванням частоти. Рекомендовані опору і ємності вказуються в даташіте МК. Лінію ХТ2 залишають вільною, хоча з неї можна знімати вихідний сигнал, ділений по частоті (якщо це обумовлено для конкретного МК). Резистор R1 обмежує зверху максимальну частоту. Замість двох резисторів може бути встановлений один. Ємність конденсатора СУ повинна бути більше 20 пФ, щоб не впливала паразитна ємність монтажу. Швидкість перебудови частоти повинна бути менше 2% за період генерації;

б) найпростіша схема регулювання тактової частоти МК. Конденсатор, що входить в RC-генератор, розташовується всередині корпусу мікросхеми і підключається до висновку XT 1 конфігураційними битами (така особливість притаманна далеко не всім типам МК). Змінний резистор R1 згодом може бути замінений заздалегідь підібраним постійним резистором;

в) керований RC-генератор з частотозадающей ланцюгом R1, С1. Щоб він успішно запустився, на виводі 5 тригера DDI повинен бути присутнім ВИСОКИЙ рівень. Для цього подається короткий імпульс негативної полярності £ / вх. Якщо потрібно «самовиключеніе» МК, то на його виході встановлюється високий рівень, який викликає перекидання тригера DDI в протилежний стан до приходу наступного імпульсу £ / вх;

г) двочастотний RC-генератор. Низька частота забезпечується елементами R1, СУ, при цьому резистор R2 «висить у повітрі», зважаючи налаштування лінії порту МК в режим Z-входу. Для підвищення частоти роботи генератора лінія МК переводиться в режим виходу з ВИСОКИМ рівнем, при цьому резистори RI і R2 електрично з’єднуються паралельно;

д) зовнішній RС-генератор з широким допуском напруги живлення, що виходять за норму +5.5 В. Це може статися, наприклад, при живленні від п’яти акумуляторів 1.2 В;

е) RС-генератор з інвертором на транзисторі VT1. Резистором / врегулюється тактова частота. Діапазон генерації – кілогерц.

   

Рис. 5.9. Схеми тактирования МК зовнішніми LC-генераторів і:

а) схема заміщення кварцового резонатора LC-контуром L1, СУ, С2. Конденсатором С J регу ліруется тактова частота в досить широких межах. Діапазон генерації – мегагерци;

б) регулювання частоти LC-генератора здвоєним конденсатором СУ від ДХ / СХ радіоприйому мачів. Швидкість перебудови частоти повинна бути менше 2% за період генерації.

   
Джерело:
Рюмік С.М. 1000 і одна мікроконтролерних схема.