Суперпробнік – це простий і дешевий у виготовленні прилад з великимнабором функцій і можливостей, побудований на єдиномумікроконтролері PIC16F870 компанії Microchip. Для відображення режимів роботи, параметрів, функцій використовується чотирирозрядний

Режими роботи: логічний пробник, генераторімпульсів, частотомір, лічильник імпульсів, вольтметр, напруга на pnпереході (діоди, транзистори), вимірювач ємності конденсаторів,вимірювач індуктивності, генератор сигналу 500 Гц, генератор NTSCвідеосигналу, генератор ASCII таблиці (RS-232), генератор MIDI ноти,генератор імпульсів для сервоконтроллеров, генератор прямокутногосигналу, генератор серії псевдовипадкових чисел, генератор імпульсів дляперевірки приймальних ІК модулів, ШІМ.

Принципова схема приладу представлена ​​на малюнку нижче.

Використовуваний чотирирозрядний світлодіодний індикатор – LTC4627 (або MSQ4911C) із загальним анодом. Регулятор напруги з малим падінням напруги (low drop out regulator) – LM2931.Регулятор зберігає працездатність в діапазоні вхідної напруги5.0 … 30.0 У і має схему захисту від переполюсовкі харчування.

Як ви помітили, схемотехнічне рішення дуже просте, відсутнізвичайні резистори в ланцюгах індикатора. Вони зазвичай використовуються длякожного сегмента індикатора (включаються послідовно з сегментом)для обмеження струму та з метою однакового світіння сегментів.Мікроконтролер PIC обмежує струм на рівні приблизно 25 мА накожну лінію, програмне забезпечення розроблене таким чином, щобв кожен момент часу активним був лише один сегмент. Також при такомуметоді усувається ефект багаторазових сегментів. Незважаючи на своюпростоту, пристрій не вимагає якої-небудь наладки, має гарнуповторюваність: численні виготовлені варіанти показали надійнуі гідну роботу.

У різних режимах роботи використовуються резистори R1 – R6, R10, аледля кожного режиму по різному. Невикористані резистори дляспецифічних режимів відключаються від схеми шляхом управліннявідповідними лініями вводу / виводу мікроконтролера. Резистор R5,наприклад, використовується в режимі генератора імпульсів, R4 – використовуєтьсядля зарядки конденсатора при вимірі його ємності.

Пристрій зібрано на монтажній платі, яка монтується в підходящий корпус.

Вибір режимів роботи здійснюється кнопкою BUT1 при утриманнінатиснутої кнопки BUT2. Зміна режимів роботи відбувається циклічно,назву режиму відображається на індикаторі. Вихід з будь-якого режимуздійснюється натисканням і утримуванням двох копок. Обраний режимроботи зберігається при вимиканні харчування, що зручно при харчуванніпробника від досліджуваної схеми.

Відомості про режими роботи, опис і порядок роботи.
 

Ім’я режиму
(Символи
відображувані
на ндікаторе)

Назва режиму роботи

Опис і порядок роботи

Prob

Логічний пробник

У режимі логічного пробника на дисплеї відображається в першому знакомісць:
«H» – високий рівень (напруга вище 3.7 В);
«L» – низький рівень (напруга нижче 0.8 В);
«-» – Нестабільного стану.
Якщо будуть виявлені імпульси, то в другому знакомісць на індикаторі буде відображатися миготливий символ «Р».

PULS

Логічний пульсатор

Вцьому режимі на дисплеї, в останніх трьох знакомест відображаєтьсятривалість імпульсів в послідовності: 0.5 мкс, 50 ​​мкс, 500 мкс,5.0 мс. По натисненню кнопки BUT1 відбувається генерація послідовностіімпульсів обраної тривалості (при цьому світиться середній сегмент вперший знакомісць). Обраний параметр для цього режиму зберігається в
EEPROM.

FrEq

Частотомір

Вцьому режимі на дисплеї відображається виміряна частота імпульсів.Кнопка BUT1 в цьому режимі призначена для відображення наступнихчотирьох цифр значення виміряної частоти. Наприклад, на дисплеївідображається значення «12.57» для частоти 12576 Гц. При натисканні кнопкиBUT1 на дисплеї з’явиться «2576» – молодші 4 цифри значення частоти.Якщо відображається десяткова крапка, то це кГц, якщо блимає десятковаточка – значення в МГц. Отже, для частоти 42345678 Гц надисплеї буде відображатися «42.34» з миготливою десяткового точкою. Принатисканні на кнопку BUT1 на дисплеї з’явиться «5678».

Cnt

Лічильник

Врежимі лічильника на дисплеї відображаються молодші розряди лічильника -молодші 4 цифри. При натисканні на кнопку BUT1 на дисплеї відображаютьсястарші чотири цифри. Кнопка BUT2 – скидання лічильника.

VoLt

Вольтметр

Функціявольтметра в даному пробники реалізована з метою приблизноговимірювання напруги. Опорна напруга для АЦП подається від вимірюваноїланцюга, тому не слід підключати пробник до ланцюгів з напругою понад5 В.

diod

Напруга на p-n переході

Цережим вольтметра з включеним резистором 10 кОм паралельнотестируемому pn переходу (діод, транзистор). Перехід підключається дощупу і загального проводу, на дисплеї відображається падіння напруги наp-n переході.

Cap

Вимірювання ємності
конденсатора

Вимірюєтьсяємність підключеного до пробника конденсатора. Конденсатор підключаєтьсядо пробника і натискається кнопка BUT1, на дисплеї відображається ємністьконденсатора. Можливе вимірювання ємності конденсаторів від 0.01 мкФ до500 мкФ. Пам’ятайте, що чим більше ємність конденсатора, тим більшечасу витрачається на вимірювання.

Coil

Вимірювання
індуктивності

Можливовимір індуктивностей в діапазоні від 0.1 мГн до 999.9 мГн. Котушкапідключається до пробника і по натисненню кнопки BUT1 відображається значенняіндуктивності. Ця функція припускає, що опір попостійному струму не більше декількох Ом.

SIG

Генератор сигналу

У цьому режимі при натисканні кнопки BUT1 пробник генерує сигнал частотою 500 Гц прямокутної форми з амплітудою близько 0.5 В.

ntSC

Генератор NTSC відеосигналу

При натисканні кнопки BUT1 генерується NTSC відеокадр зображення з білими крапками.

9600

Генератор таблиці ASCII

Вцьому режимі при кожному натисканні кнопки BUT1 на виході пробникагенерується послідовність ASCII кодів букв від А до Z,супроводжуваних командами CR / LF. Кнопка BUT2 служить для вибору швидкостіпротоколу: 1200, 2400, 4800, 9600 бод.

Midi

Генерація MIDI ноти

Генераціяноти з номером 60 (середнє С) на будь-якому з 16 MIDI каналів. Натисканнякнопки BUT1 – посилка «нота включена», відпускання кнопки BUT1 – посилка«Нота вимкнена». Кнопка BUT2 – вибір MIDI каналу.

R/C

Генератор імпульсів
для сервоконтроллера

Генеруєімпульси для сервоконтроллеров тривалістю від 1 до 2 мс. Значення зазамовчуванням – 1.5 мс. Кнопка BUT1 збільшує значення, BUT2 зменшуєзначення.

[ ]

Генератор
прямокутних
імпульсів

Генеруєпрямокутні імпульси частотою від 1 Гц до 9999 Гц. КнопкаBUT1 зменшує значення, BUT2 збільшує значення частоти.

PRN

Генератор
псевдовипадкових
чисел

Генерує 10 кГц цифрову послідовність псевдовипадкових чисел.

ir38

Генератор ІК
імпульсів

Генеруєімпульси (1.0 мс – високий рівень, 2.5 мс – низький рівень) з несучоючастотою 38 кГц. Може використовуватися (при підключенні ІК світлодіода)для перевірки приймальних ІК модулів.

PWM

ШІМ

Генераціяімпульсів з частотою приблизно 6 кГц. Ширину імпульсівкористувач може змінювати в межах 3 … 97%. Кнопка BUT1 зменшуєширину імпульсів, BUT2 збільшує ширину імпульсів.


Автор: Немає даних

Зв’язок з автором: Немає даних

Веб сайт автора: Немає даних

Прислав: Немає даних

Джерело: http://www.rlocman.ru

Доп матеріали, файли до пристрою (схемі):

Исходники і прошивка