Температураі тиск навколишнього повітря роблять великий вплив на самопочуттялюдини. Їх важливо знати і в поході, і на дачі, і вдома. Пропонований компактнийприлад як не можна краще підходить для цього. Його можна використовувати також дляприблизної оцінки висоти, наприклад, при підйомі в гори. Зменшеннятиску на 1 мм ртутного стовпа відповідає збільшенню висоти над рівнемморя приблизно на 10 м.

Межівимірювання і похибку приладувизначаються в основному застосованими в ньому датчиками температура -55 … +125° С, атмосферний тиск 225. 825 мм ртутного стовпа Прилад живитьсянапругою 9 В від гальванічної батареї типу “Крона” або мережевогоадаптера Споживаний струм – 30 мА (при вимкненому підсвічуванні РКІ). Розмірикорпусу – 118×72 28 мм. Робота приладу була перевірена при температурі від -5 до+25 С Похибка вимірювання тиску не перевищила 4 мм ртутного стовпа Схемаприладу зображена на рис. 1 причому зібраний на окремій платі модульвимірювання тиску виділений штрихпунктирной лінією.

Необхіднідля роботи датчика тактові імпульси частотою 32768 Гц виробляє кварцовийгенератор на елементах мікросхеми DD1 В принципі, ці імпульси міг биформувати та мікроконтролер DD2 за допомогою одного з наявних у ньому таймерівАле це вимагало б ускладнення програми.

Напруга3,6 В для живлення датчика В1 і мікросхеми DD1 отримано за допомогою стабілітрона VD1Резистори R1-R3 – навантажувальні для ліній зв’язує датчик з мікроконтролеромінтерфейсу 1С та сигналу XCLR Друкована плата модуля вимірювання тиску показанана рис. 2

Хочадатчик HP03SB містить і вбудований вимірник температури, його свідченнявикористовуються програмою мікроконтролера DD2 тільки для уточнення результатіввимірювання дав-лення. На РКІ HG1 разом зі значенням тиску виводятьсяпоказання іншого датчика температури – DS1624 (В2) Причина цього проста – вінточніше При необхідності датчик В2 можна зробити виносним і розташувати там детемпература становить найбільший інтерес. При установці в корпусі приладуцей датчик слід винести на бічну стінку, зробивши в ній вікно за йогорозмірами Інакше неминуча помилка на 1,5 .. 1,8 ‘С, в чому я переконався на практиціНапруга живлення +5 В стабілізоване мікросхемою DA1 Подстроеч вимрезистором R8 встановлюють найкращу контрастність зображення на РКІ КнопкоюSB1 включають підсвічування його табло. Інші елементи необхідні для роботимікроконтролера Елементи R7 R9 СЮ VD2 – ланцюг установки мікроконтролера впочатковий стан Кварцовий резонатор ZQ2 з конденсаторами С11.С12 – частотозадающіхланцюг тактового генератора мік роконтроллера.

Нарис. 3 представлений креслення основної друкованої плати приладу а на рис. 4 -розташування деталей на ній У перехідний отвір показане залитими (платана рис. 2), необхідно вставити і пропоїти з двох сторін дротянуперемичку. Для мікроконтролера DD1 повинна бути передбачена панель, так якв процесі налагодження приладу цю мікросхему доведеться витягувати і зновувстановлювати.

Зупинимосяна деяких особливостях датчика HP03SB. загальний вигляд і габаритні розмірипоказані на рис. 5 Для визначення тиску необхідно заздалегідь прочитатиз пам’яті встановленого в приладі примірника цього датчика двухбайтногозначення коефіцієнтів С,-З-й однобайтні значення параметрів A-D. Всі вони ин-дивидуальнодля даного екземпляра.

Результативимірювання являють собою два двобайтових числа-D1 – тиск D2 -температура. Прочитавши їх з пам’ятідатчика програма повинна обчислити допоміжні значення

Більшедокладні відомості про датчик HP03SB маються в [1]. Однак необхідно відзначитищо там вказані невірно адреси внутрішньої пам’яті датчика, за якими зберігаютьсяйого індивідуальні константи. Слід користуватися тими адресами що наведенів [2] У приладі можна застосувати і інші датчики серії НРОЗ Деякі з нихмають меншу точність, інші відрізняються конструктивним оформленням.

Роботапрограми починається з ініціалізації портів мікроконтролера і ЖКИ Успішнуініціалізацію підтверджує висновок на табло написи “TER-MOBAR” (букваН пропущена). Потім ініціалізується датчик тиску, вва стан регістрастатусу модуля TW1 мікроконтролера не перевіряється.

Длячитання коефіцієнтів і параметрів датчика призначена спеціальна програмаReadCC, яку необхідно завантажити в програмну пам’ять мікроконтролера повністю зібраногоприладу (з підключеним модулем вимірювання тиску), включити його і черездекілька секунд вимкнути. Після цього потрібно витягти мікроконтролер і здопомогою програматора прочитати вміст його EEPROM. У ньому за адресами,зазначеним у табл. 1, знаходяться значення індивідуальних коефіцієнтів і параметрівдатчика. Далі необхідно відкрити файл робочої програми барометра-термометраBARO-2 asm, знайти в ньому фрагмент, наведений в табл. 2, і ис-правити значен-няоголошених там констант відповідно до прочитаними з EEPROM Параметр Dв програмі не використовується

Теперпрограма готова до роботи з встановленим в прилад екземпляром датчикаЗалишається відтранслювати її за допомогою AVR Studio і завантажити отриманий Нех-файлв мікроконтролер Врахуйте, що аналогічний файл, прикладений до статті, розрахованийна роботу з датчиком, наявним у автора Якщо завантажити його в мікроконтроллерприлад з іншим екземпляром датчика тиску буде працювати але давати неточнісвідчення

Врозробці використані фрагменти програм з [3] та [4]. Підпрограми перетвореннячисел з шістнадцятирічного формату в двійковій-десятковий перероблені зурахуванням розрядності чисел. Підпрограми перемножування і ділення двобайтовихчисел, призначені для мікроконтролерів сімейства MCS-51, переведені намова асемблера AVRASM Найменше зазнала змін підпрограмакерування ЖКИ, враховані лише особливості індикатора MT-10S1 а для введення і виведеннясигналів використані інші порти мікроконтролера.