Цей прилад призначений для попередньої калібрування різних вимірювальних приладів, наприклад, частотомірів, функціональних генераторів частот, тахометрів, таймерів, електронних годинників і т. п. Відмінна риса калібратора-використання в якості еталонної частоти рядкової розгортки працюючого телевізора, що приймає телевізійну програму з ефіру. Калібратор не вимагає безпосереднього підключення до телевізора. Для функціонування пристрою достатньо електромагнітного випромінювання, створюваного працюючим вихідним каскадом рядкової розгортки. Калібратор (див. рис. 2.6) здатний вловити випромінювання з відстані 3 … 7 м, точність частоти при передачі телевізійного кольорового зображення регламентована ГОСТ.

Рис. 2.6

Прийнятий магнітної антеною L1 сигнал частотою 15625 Гц надходить на трехкаскадного транзисторний підсилювач. Коли на затворі польового транзистора VT2 розмах сигналу досягає 1 … 5 мВ, то на колекторі транзистора ѴТЗ форма сигналу близька до прямокутної, що вже достатньо для нормальної роботи двійкового лічильника на мікросхемі DD1. Світлодіод HL1, підключений через емітерний повторювач на транзисторі ѴТ4 до виходу мікросхеми DD1 з найбільшим коефіцієнтом ділення, починає мигати.

Знімаючи сигнал з виходів DD1 (з різними коефіцієнтами розподілу), отримуємо сигнали частот кратних 15625, які радіоаматор може використовувати на свій розсуд.

У пристрої використані резистори типу МЛТ-0, 125, МЛТ-0, 25. Конденсатор С2 плівковий типу К31-11-3, можна використовувати і К73-9, К73-11, К73-15, К73-17. Оксидні конденсатори типу K50-35, K50-24, K53-30 або їх імпортні аналоги. Решта конденсатори керамічні типу К10-17, КМ-5, КМ-6. Світлодіод будь видимого кольору світіння, наприклад, типу АЛ307, АЛ336, КІПД35, КІПД40. Транзистор VT2 будь польовий типу КТ315, КТ342, КТ3102, SS9014, SS8050. Мікросхему DD1 можна замінити на КР1561ІЕ16 або побудувати дільник з інших лічильників цих серій на потрібне число розрядів. Магнітну антену L1 намотують проводом ПЕВ-2 діаметром 0,8 мм на відрізку феритового стрижня типу М400НН діаметром 8 мм і довжиною 50 мм. Вона містить 800 витків, намотаних внавал на гільзу з тонкого картону. Гільза з обмоткою повинна переміщатися по стрижні з невеликим зусиллям.

Налаштування. Підбором резистора R2 встановлюють напругу на стоці транзистора VT2 (близько 5 В). Підбором опорів резисторів R5, R8 встановлюють на колекторах відповідних транзисторів напруга 4 … 4,5 В. Підключивши до стоку транзистора ѴТЗ осцилограф або мілівольтметр, вмикають телевізор і, розмістивши калібратор на відстані 1,5 … 3 м від нього, підбором ємності конденсатора С2 і переміщенням котушки L1 по сердечнику домагаються максимуму амплітуди сигналу. Бажано використовувати цифровий частотомір, який можна підключити до висновку колектора ѴТЗ. Слід бути уважним, щоб не налаштуватися на гармоніку, так як налаштування антени на випромінювання каскаду рядкової розгортки телевізора нагадує настройку на AM радіостанцію приймача прямого посилення.

Пристрій монтують на платі розміром 70×55 мм будь-яким видом монтажу. При цьому для захисту від самозбудження транзистор ѴТЗ і мікросхему DD1 разом з їх зовнішніми елементами слід розташувати можливо далі від магнітної антени L1. Зібраний і налагоджений калібратор можна використовувати і як тестер при ремонті вузлів рядкової розгортки телевізора. В якості джерела живлення можна застосувати акумуляторну батарею типу Крона або малопотужний стабілізований блок живлення.

Література: А. П. Кашкаров, А. Л. Бутов – Радіоаматорам схеми, Москва 2008