Конструювання чутливих підсилювачів для прослуховування мовлення має свої особливості. Це пристрій містить двухкаскадний підсилювач низької частоти на малошумящих транзисторах VT1 і VT2, коригувальний фільтр на транзисторі VT3 і крайовий підсилювач, зібраний по двотактної бестрансформаторних схемою, на транзисторах VT4-VT6. Акустичне посилення сигналу звукової частоти наведеним пристроєм становить 85 дБ, початковий струм споживання – 1,8 мА, смугапідсилюються частот – від 0,3 до 3 кГц, максимальний вихідний рівень сигналу – 124 дБ.Сигнал з мікрофону Ml типу «Сосна» через конденсатор С1 надходить на базу транзистора VT1. Оскільки чутливість підсилювача звукової частоти обмежена внутрішніми шумами транзисторів, то для зменшення шумів у перших каскадах підсилювача використані малошумяще транзистори типу КТ3102.Підсилювальні каскади на транзисторах VT1 і VT2 охоплені глибоким негативним зворотним зв’язком, яка дозволяє забезпечити стійку роботу каскадів і більш лінійну АЧХ. Навантаженням друга каскаду підсилювача є змінний резистор R3, він же є і регулятором гучності. Складний RC-фільтр, що складається з елементів R3, С5,R6, С6, R7, С7, відсікає «шумові» ВЧ-складові, що приймаються мікрофоном, і залишає лише сигнали в смузі частот до 4 кГц. Цей діапазон забезпечує найбільшу розбірливість мовної інформації.З виходу фільтра сигнал надходить на крайовий підсилювач звукової частоти (УЗУ), виконаний на транзисторах VT4, VT5 типу КТ315 ітранзисторі VT6 типу КТ361. Навантаженням підсилювача служить головний телефонтипу ТМ-2А або ТЕМ. Резистори в схемі використовуються типу МЛТ-0, 125. Резистор R3 – СПЗ-41 або інший невеликих габаритів.Настроювання пристрою зводиться до підбору опорів резисторів R1 і R16, відповідно, і установці напруги в точках А іВ, який дорівнює половині напруги живлення.