У світовому ефірі окрім широкомовних і спеціальних станцій можна почути і радіолюбительські. Радіоаматорська зв’язок здійснюється на спеціально виділених частотах у будь-який час доби телефоном, телеграфом і телетайпом. Телетайп являє собою спеціальний передавальний апарат з клавіатурою друкарської машинки. Він автоматично друкує на папері інформацію, яка передається в ефір. Успіх у здійсненні далеких зв’язків залежить від сприятливого проходження в даний момент радіохвиль певної довжини і конструкції радіостанції. Крім встановлення зв’язку з далекими кореспондентами, радіоаматори вносять також свій посильний внесок у вивчення поширення радіохвиль, проводять змагання по швидкості прийому і передачі радіограм, забезпечують зв’язком різні експедиції опинилися в екстра-

мальних умовах, конструюють радіоелектронну апаратуру і антени. У 1925 р. в нашій країні було створено Міжнародний радіоаматорський союз, який з тієї пори почав проводити регулярні змагання радіоаматорів на коротких хвилях, а пізніше і на ультракоротких. Для аматорського радіозв’язку виділені ділянки частот в діапазонах середніх, коротких і ультракоротких хвиль (табл. 25.1). З таблиці видно, що тільки в діапазонах 160 м і 10 м вказані конкретні ділянки для певних видів випромінювання, в інших діапазонах такого підрозділу немає.

Зауважимо, що до перерахованих в табл. 25.1 діапазонам недавно додався ще один діапазон. У 1998 р. Державна комісія з радіочастот (ГКЧ) Держкомзв’язку Росії прийняла рішення № 2851-ОР, яке дозволяє радіоаматорам використовувати діапазон частот 135,7 … 137,8 кГц, який, як відомо, належить до довгим хвилям. Цим рішенням Росія відгукнулася на рекомендації Європейської конференції адміністрацій пошти та зв’язку (СЕРТ) і тим самим приєдналася до більшості європейських країн, в яких радіоаматори використовують довгохвильовий діапазон. В даний час йде швидке освоєння цього діапазону вітчизняними радіоаматорами. Методика роботи в новому діапазоні не відрізняється від роботи на КВ, за винятком того, що швидкість передачі не перевищує 8 … 12 WPM (груп в хвилину). На відстані в кілька сотень кілометрів швидкість передачі падає до 5 … 6 WPM і використовується CCW (Convention CW).

Таблиця 25.1 Діапазони частот, відведені для радіоаматорського зв’язку

Частоті, МГц

Любительське назву

Розподіл частот за видами роботи

Частота, МГц

Вид роботи

   1,85…1,95

160-метровий

   1.85…1.95

   1.875…1.95 1,90…1,95

Телеграф (CW) Телефон (SSB) Телефон (AM)

   3,5…3,65

80-метровий

   3.5…3.6

   3.6…3.65

Телеграф

Телефон

   7,0…7,1

40-метровий

   7.0…7.04

   7.04…7.1

Телеграф

Телефон

   14,0…14,36

20-метровий

   14.0…14.11

   14.11…14.35

Телеграф

Телефон

   21,0…21,45

14-метровий

   21.0…21.15

   1.15…21.45

Телеграф

Телефон

   28,0…29,7

10-метровий

   28,0…28,2 29, 374…29,386

   28.2…29.7

   29.3…29,    55

Телеграф Телеграф (SSB) Телефон Супутниковий зв’язок

   144…146

2-метровий

   144…146

Телеграф і Телефон

   430…440

70-сантиметровий

   430…440

Телеграф і Телефон.

   1215…1300

23-сантиметровий

   1215…1300

Телеграф і Телефон

   5659…5670

5-сантиметровий

   5650…5670

Телеграф і Телефон

   10000… 10500

3-санти метровий

   10000… 10500

Телеграф і Телефон

   21000…22000

1,5-сантиметровий

   21000…22000

Телеграф і Телефон

Радіолюбительські діапазони хвиль, крім радіозв’язку, використовуються і для різних змагань, які як і радіозв’язок відносяться до технічних видів спорту. До них, між іншим, стосується і так звана «полювання на лисиць» – знаходження за допомогою радіоприймача захованих передавачів. Починати займатися короткохвильової зв’язком бажано на колективних радіостанціях, на станціях юних техніків або в організаціях ЗРОСТАННЯ (колишнє ДОСААФ). Споруда (придбання) та експлуатація аматорських радіостанцій здійснюється тільки після отримання дозволу в регіональному управлінні Госсвязьнадзора Росії. Перед отриманням такого дозволу необхідно скласти кваліфікаційний іспит але основам електро-і радіотехніки, техніки безпеки і правил роботи в ефірі Після цього в регіональне управління подаються такі документи:

  • заява-анкета;
  • 4 фотокартки розміром 4,5 x6 см;
  • довідка кваліфікаційної комісії про складання іспитів.

Після деякого часу, заявник отримує письмовий дозвіл регіонального управління Госсвязьнадзора, що дає право на споруду (придбання) радіостанції для відкриття власної ‘аматорської радіостанції. На підставі цього дозволу заявник повинен встановити апаратуру радіостанції і підготувати її до роботи в строк не пізніше шести місяців з дня отримання дозволу. Після закінчення вищевказаного терміну власник, не пред’явив для контролю побудовану (придбану) радіостанцію або не продовжив термін дії дозволу, втрачає право на споруду (придбання) радіостанції. Заявник, після установки радіостанції, на основі акту технічного огляду радіостанції отримує в регіональному управлінні Госсвязьнадзора дозвіл на її експлуатацію. Зауважимо, що дозвіл на експлуатацію аматорських радіостанцій 1-ї категорії видаються особам, які досягли 16-річного віку, 2-ї категорії – досягли 14-річного віку, а 3-й і 4-ї категорій – особам, які досягли 8-річного віку. Дозвіл на експлуатацію аматорської радіостанції видається строком на 5 років. Радіоаматор щорічно вносить грошову експлуатаційний збір на розрахунковий рахунок регіонального управління Госсвязьнадзора в першому кварталі поточного року. Після того як врегульовані всі питання по споруді (придбання) та експлуатації аматорської радіостанції, регіональне управління Госсвязьнадзора видає постійний позивний сигнал. Аматорським радіостанціям індивідуального і колективного користування присвоюються шестісімвольние позивні сигнали. Отримання позивного сигналу дає підставу на вихід радіоаматора в ефір для установки двосторонніх сеансів радіозв’язку.

З деякими особливостями роботи коротковолновіков можна познайомитися і самостійно. Для цього слід прослухати роботу в ефірі досвідчених коротковолновіков, тобто стати спостерігачем. В даному випадку не треба спеціального дозволу та кваліфікація цікавиться радіоспорту не грає ролі.

Література: В.М. Пестриков. Енциклопедія радіоаматора.