Для налаштування радіоелектронної апаратури, харчування реверсивнихелектродвигунів, електромагнітів необхідні джерела живлення зінверсією напруги. На малюнку наведена схема простого джерелахарчування, що дозволяє плавно змінювати напругу на навантаженні від + U вихдо-Uвих.

Джерело живлення виконане на основі двох регульованихстабілізаторів напруги DA1, DA2 типу mA7805 (LM7805) або їх аналога- КР142ЕН5А (В). Регулювання вихідної напруги стабілізаторіввзаємозалежність і здійснюється потенціометром R2. Так, при змінівеличини R2 напруга на резисторі R4 змінюється від 5 до 10 В;одночасно напруга на резисторі R5 змінюється від 10 до 5 В. Такимчином, вихідна напруга на затискачах АВ плавно регулюється від +5 до-5 В.

Рисунок 1 –

Налагодження блоку харчування полягає в підборі резисторів R1 (Р3) доотримання на резистора R4 і R5 при регулюванні R2 (при відключеній нанеобхідних меж зміни напруги відносно загальної шини -5 … 10 В і 10 … 5 В відповідно.

Мінімальне значення опору навантаження визначаєтьсяспіввідношенням Rнагр 100 Ом (R4 = R5 = 100 Ом), потужність розсіювання резисторів – 1 Вт,а максимальний струм навантаження становить 50 мА (при Rнагр> 10 Омграничний струм в навантаженні обмежений значенням 500 мА).

При зниженні Rнагр нижче мінімального значення (аж докороткого замикання) U вих знижується. Пошкодження інтегральних мікросхемпри цьому не відбувається.

Схема може бути легко перероблена на більш високу вихіднунапруга при використанні інтегральних мікросхем серій mA7806,mA7809 і т.д. або їх аналогів серії КР142ЕН5, 8, 9. При виконанніпотенціометра R2 на кільцевому замкнутому сердечнику з діаметральнопідведеними контактами і підключенні до осі потенціометра черезредуктор електродвигуна, на виході блоку живлення можна отриматиповільно змінне напруга синусоїдальної або іншої форми.