Зменшення маси та габаритів і підвищення економічності джерелхарчування є однією з актуальних задач при конструюваннісучасної радіоелектронної апаратури. Найбільш просто ця задачавирішується заміною традиційного випрямляча (з мережевим трансформатором іємнісним фільтром) високочастотним перетворювачем з подальшимвипрямленням високочастотного напруги. Такі джерела живлення,завдяки тому, що перетворення напруги відбувається навідносно високою частотою (10 … 40 кГц), мають трансформатори і всюконструкцію значно менших розмірів і звідси більш високупитому потужність, що доходить до 200 … 400 Вт / куб.дм, що в кількаразів більше, ніж у традиційних блоків живлення.

Принципова схема такого джерела живлення зображена намалюнку. На виході блоку одержують двополярної напруги 2х27 В приструмі навантаження до 0,6 А. Амплітуда пульсацій вихідної напруги примаксимальному струмі навантаження не перевищує 30 мВ.Схема економічного блоку живлення зображена на малюнку 1.

Рисунок 1 – Схема економічного блоку живлення

Випрямляч мережевої напруги зібраний на діодах V1-V4. Перетворювачвипрямленої напруги виконаний на транзисторах V6, V7 ітрансформаторах Т1 і Т2, а випрямляч напруги підвищеної частоти -на діодах V8-V11. Робоча частота перетворювача напруги 22 кГц.Конденсатори С1 і С2 необхідні для захисту живильної мережі від перешкод;виникають при роботі перетворювача. Резистори R1 і R2 спільно зконденсаторами С3С4 є первинним фільтром і одночаснодільником напруги для перетворювача. Ланцюжок V5. R3, C5, R5 служитьдля полегшення запуску генератора перетворювача. – Фільтромвипрямленої високочастотного напруги служать конденсатори С6, С7.Використання двох трансформаторів в перетворювач напругидозволило збільшити його ККД. У звичайних перетворювачах з однимтрансформатором останній працює в режимі насичення. Впреобразователе з двома трансформаторами вихідний трансформатор Т1працює в лінійному режимі при значно менших індукції, ніж уодно-трансформаторному перетворювачі. Це дозволяє зменшити втрати всердечнику, а отже, підвищити ККД перетворювача. Насичуєтрансформатор Т2 розрахований тільки на потужність, споживану базовимиланцюгами транзисторів V6 і V7 і тому має невеликі розміри. Вперетворювачах з одним трансформатором в момент перемиканнятранзисторів з’являється значний викид колекторного струму. Впреобразователе з двома трансформаторами цей викид практичновідсутня, що значно знижує так звані динамічні втратиі підвищує загальний ККД перетворювача.

Наявність зв’язку між трансформаторами через обмотки III призводитьдо того, що в потрібний момент трансформатор Т2 входить в режим насичення.Це необхідно для того, щоб виконувалися умови роботиперетворювача, про які було сказано вище. Трансформатор Т2 єкомутуючим елементом, включеним в базові ланцюга транзисторів V6 іV7. При насиченні трансформатора Т2 його намагнічується струм швидкозростає, внаслідок чого зростає падіння напруги на резисторіR4 я зменшується напруга на обмотці III, а отже, і наобмотках I і II, що призводить до зменшення струму бази і виходу відкритоготранзистора в активну область н переключенню транзисторів. Частотаперемикання визначається часом перемагнічування осердянасичує трансформатора Т2. Дроселі ДР1 і Др2 забезпечуютьзатримку відкривання одного транзистора до тих пір. поки іншийповністю не закриється. Це необхідно для усунення наскрізних струмів ізменшення втрат при перемиканні транзисторів.

Позначення за схемою

Обмоткою

ка

Число витків, спосіб намотування

Провід

Сердечник

Т1

I

II lII

160

29+29 5

ПЕВ-2 0.33

ПЕВ-2 0.57 ПЕВ-2 0,33

Тороїдальний ферит 200НМ1 32Х16Х8 мм

Т2

I II III

8 8 10

ПЕЛШО 0,28 ПЕЛШО 0.25 ПЕЛШО 0,25

Два кільця феритових 016 ВТ 10х6х2 мм

L1,

L2

Виток до витка до заповнення

ПЕВ.2 0,27

Резистор НД-0, 5 R = 100 кОм

Дані трансформаторів та дроселів помішані в таблиці. Правильно зібраний блок живлення налагодження не вимагає.