В основу конструкції пропонованогопристрої покладено давно відоме властивість вугільного порошку змінювати своєопір під впливом сили стискання, в даному випадку це вагавзвешиваемого предмета. В якості датчика тиску застосовані таблеткиактивованого вугілля, які можна придбати в аптеці. Більш докладно про їхнезвичній ролі можна прочитати в статті Королева Л. “Вугільнийтензодатчик “(” Радіо “, 2008, № 3, с. 31, 32.).

Схема пристрою показана на рис.1. Паралельно датчику тиску R3 включений мікроамперметр РА1, шкала якогопроградуйована в одиницях ваги (0 … 2кг). Резистори R1 і R2 задають струм черездатчик тиску R3 і мікроамперметр РА1. У вихідному со-стоянні (безвзвешиваемого предмета) опір датчика R3 максимально, тому стрілкамікроамперметра РА1 відхиляється на максимальне поділ шкали, яке буденулем ваг.

При зважуванні предметів тискна датчик R3 зросте, його опір зменшиться, тому зменшиться іструм через мікроамперметр РА1 – його стрілка буде переміщатися вліво. Чим більшевага предмета, тим менше відхиляється стрілка. Таким чином, шкала вагзворотна – нуль праворуч, максимальна вага – зліва.

Застосовані постійний резисторМЯТ, С2-23, змінний – СПО, СП4, мікроамперметр – М24 або М905 зі струмомповного відхилення 100 мкА і опором рамки 640 і 760 Ом відповідно.Вимикач живлення – ТВ1, ТВ2, МТ1. Живиться пристрій від одногогальванічного елемента напругою 1,5 В.

Конструкцію ваг пояснює рис.2. На підставу (металеве або пластмасове) діаметром 75 мм і висотоюблизько 8 мм приклеюють обмежувальне пластмасове кільце 1, всередину нього такожприклеюють нижній контактний диск 7, який виготовлений з односторонньофольгованого склотекстоліти товщиною 1 … 1,5 мм і діаметром 70 мм.Попередньо фольгу полірують дрібнозернистим наждачним папером, припаюютьдротяний висновок 3 і тільки потім диск встановлюють фольгою вгору. На ньогоприклеюють пластмасову касету 2 з отворами, розташованими на відстані40 мм один від одного для таблеток 6. Товщина касети повинна бути менше товщинитаблеток. Після установки таблеток на них встановлюють (фольгою вниз) верхнійконтактний диск 5 (по конструкції він аналогічний диску 1) з приклеєною чашею4. При натисканні на дно чаші 4 опір датчика повинне змінюватися приблизнов межах від 100 до 20 Ом.

Всі елементи розміщують у корпусі,на верхній кришці якого роблять отвори для чаші, мікроамперметра, змінногорезистора і вмикача живлення (рис. 3). Градуювання шкали проводять за допомогоюобраз-цових вантажів. Після включення живлення стрілку мікроамперметра зміннимрезистором встановлюють на максимальне поділ шкали. Потім, викорис-чаплі вантажмасою 0,5 кг; проводять кілька зважувань, виставляючи кожен раз, якщонеобхідно, нуль. Аналогічно проводять зважування вантажів масою 1 і 2 кг, іпотім на шкалу наносять позначки, що відповідають цим вантажам. Ос-тальневідмітки (через 0,1 кг) розташовують рівномірно між ними.

Зважування можна вважати достовірним,якщо стрілка до і після нього знаходилася на нулі шкали. По мірі окисленняповерхні контактних дисків і розрядки елементу живлення проводять установкустрілки на нульову позначку шкали.