Електронний пробник на світлодіодах для визначення величини напруги і полярності струму. Пробник, принципова схема якого наведена на рис. 11, дозволяє визначати наявність напруги між двома точками випробуваного пристрою, його полярність і приблизну величину. Принцип його роботи заснований на світінні світлодіодів при протіканні через них струму певної величини.

   

Рис. 11. Принципова схема і зовнішній вигляд електронного пробника на світлодіодах

У пробники використовуються світлодіоди типу АЛ101В. Щоб уникнути виходу з ладу світлодіодів, перемикаючий штекер Ш1 перед кожним вимірюванням слід встановлювати в крайнє ліве гніздо за схемою. У процесі роботи штекер перемикають послідовно і почергово в гнізда «150 В», «24 В» і т. д. до тих пір, поки світлодіод не почне випромінювати світло. По тому, який діод світиться, судять про полярності напруги. Якщо напруга на вході пробника змінне, то світяться обидва діода.