У ряді випадків, наприклад, при налаштуванні фазообертачів системпросторового звуку, при установці кута нахилу робочих зазорівмагнітних головок в стереофонічному магнітофоні і т.п., потрібноточно визначати зсув фаз між двома напругами однієї частоти. Ввідміну від фазометрів з детектором на RS-тригері [1] або за схемоюВИКЛЮЧАЄ АБО [2], фазометр з імпульсним частотно-фазовим детектором(ІЧФД) дозволяє вимірювати не тільки зсув фаз, але і фіксувати знакзсуву (випередження або запізнювання). Пропонований фазометр (рис.1)виконаний як приставка до цифрового мультиметра (можна використовувати ізвичайний авометр).

Рис.1. Принципова схема фазометра

   На входах фазометра на операційних підсилювачах DA1 і DA2 виконанігістерезисні компаратори (тригери Шмітта). Чутливістькомпараторів – близько 30 мВ. З виходів компараторів сигнали надходять наімпульсний частотно-фазовий детектор з трьома станами, виконанийна D-тригерах DD1.1, DD1.2 і транзисторах VT5, VT6. Навантаженнямдетектора служить резистор R17.

   Для виділення постійної складової, пропорційної зсуву фаз, служить фільтр НЧ другого порядку на DA3.

   Харчування транзисторів детектора вибрано рівним ± 3,6 В, що відповідаєзрушенню фаз ± 360 ° (тобто 1 В відповідає фазового зсуву 100 °).Точність вимірювань залежить від амплітуди вхідних сигналів – чим вонабільше, тим вище точність вимірювань. При малих рівнях досліджуванихсигналів (до 100 … 200 мВ) їх амплітуди мають бути близькі за величиною.

   Напруги ± 3,6 В виходять з стабілізованих напруг живлення ± 5В за допомогою схеми на транзисторах VT1 … VT4, в якій VT1 і VT2 служатьдля термостабілізації.

   
Налагодження фазометра полягає в установці за допомогоюрезисторів R7 і R8 напруг ± 3,6 В на емітера транзисторів VT3 іVT4, а також в балансуванні DA3. Для балансування DA3 один і той жесигнал подається на обидва входи. Оскільки зсув фаз при цьому дорівнює нулю,на виході детектора не повинно бути ніяких імпульсів. Резистором R20домагаються мінімального напруги на виході фазометра.

   
Конструкція і деталі. Фазометр виконаний на друкованій платірозмірами 87×55 мм (рис.2). Висновок 4 DD1 з’єднаний з виводом 11перемичкою поверх мікросхеми. Аналогічно можна з’єднати і вивід 5 DD1з виведенням 12 і вивід 3 з висновком 10. При наявності двосторонньогосклотекстоліти останні два зв’язки можна провести друкованим способомз боку установки елементів. Решта

   зв’язку виконані друкованим монтажем. Складальне креслення плати показаний нарис.3. В якості операційних підсилювачів DA1, DA2 використаніК544УД2А, DA3 – К140УД608. Тригер DD1-типу К561ТМ2. Електролітичніконденсатори – типу К50-35 на напругу 10 В. Транзистори – КТ3107Б іКТ3102Б. Всі мікросхеми (цифрові та аналогові) харчуютьсястабілізованою двополярної напруги ± 5 В.

Джерела

  1. А.Конюхов, Фазометр в налагодженні магнітофона. – Радіо, 1983, N1, С.З0.
  2. А.Гончаренка, Фазометр на мікросхемах. – Радіо, 1984, N12, С.29.