Основні технічні характеристики блоку живлення наступні; напруга живлення – 200 … 240 В, вихідна напруга – ± 25, 20 і 10 В при струмах навантаження відповідно 3, 1 і 3А; ККД – 0,75.
Принципова схема пристрою показана на малюнку. Функції мережевого фільтра виконують елементи С2, Т1, СЗ, Випрямляч перетворювача напруги – Двухполуперіодний бруківці на діодах VD1-VD4, транзисторний фільтр утворений елементами R3, С5, R4, VT1, С7. Він зменшує пульсації випрямленої напруги частотою 100 Гц, що необхідно для запобігання модуляції ними прямокутного напруги високочастотного перетворювача. Останній виконаний на транзисторах VT5, VT6. Через понижуючий трансформатор ТЗ його вихідна напруга надходить на двухполуперіодні випрямлячі VD13-VD16; VD 17, VD18 і VD19, VD20, Пульсації випрямлених напруг згладжують конденсатори С11-С18. Задає генератор зібраний на елементах міросхеми DD1. Підлаштування резистором R1 частоту слідування його імпульсів можна змінювати в межах від 100 до 200 кГц. Тригер DD2.1 формує з них імпульси з більш крутими фронтами і вдвічі меншою частотою проходження. З перетворювачем напруги генератор пов’язаний через комплементарний емітерний повторювач на транзисторах VT3, VT4 і трансформатор Т2. Харчування на задаючий генератор надходить через випрямляч (VD5-VD8) і стабілізатор напруги (VT2, R5, VD9, VD10). Надлишок мережевої напруги гасить конденсатор С4. Конструкція і деталі. У блоці живлення можуть бути використані будь підходять за габаритами і параметрами резистори і конденсатори. Замість транзисторів КТ812А можна застосувати КТ809А або КТ704Б. Статичні коефіцієнти передачі струму транзисторів VT5, VT6 повинні бути приблизно однаковими. Замінювати мікросхеми серії К511-якими іншими не рекомендується, оскільки вони менш за все схильні до дії високочастотних перешкод і дозволяють отримати досить великий (близько 13В) розмах імпульсів на виході тригера. В крайньому випадку можна скористатися мікросхемами серії К155, однак це потребуватиме додаткового посилення імпульсів, що подаються на бази транзисторів VT3, VT4. Не слід замінювати і діоди КД213Г і КД212А, так як вони мають досить високу граничну частоту (близько 100 кГц), що дозволяє вибрати таку ж частоту перетворення і, як наслідок цього, зменшити габарити вихідного трансформатора ТЗ і підняти ККД блоку живлення. Трансформатор мережевого фільтра Т1 виконаний на кільцевому магнітопроводі типорозміру К20Х10Х5 з фериту М2000НМ3, обидві його обмотки містять по 17 витків дроту МГТФ 0,5. Магнітопровід трансформатора перетворювача Т2 – К16Х8Х6 з фериту М2000НН-1, всі його обмотки намотані в три дроти (ПЕЛШО 0,12) і містять по 90 витків. У вихідному трансформаторі ТЗ використаний магнітопровід К38Х24Х7 з такого ж матеріалу. Його обмотки 1-2, 3-4-5 і 9-10 містять відповідно 30-1-5 +5; 5 +5 та 2 витка проводу ПЕВ-2 1,0, обмотка 6-7-8 – 4 +4 витка проводу ПЕВ-1 0,6, Всі обмотки рівномірно розподіляють по кільцю і ретельно закріплюють, а для виключення межобмоточной замиканні відділяють одну від іншої фторопластовою плівкою. Потужні транзистори VT2, VT5, VT6 розміщені на трьох тепловідведення з площею охолоджуючої поверхні 65 см2 кожний.