При конструюванні і виготовленні радіоапаратури доводиться враховувати вплив магнітних полів силових трансформаторів і електродвигунів на окремі деталі і вузли, а часто приймати заходи для ослаблення дії цих полів.

Прилад, схема якого показана на рис. 64, а, допомагає так розмістити в конструкції силові трансформатори, електродвигуни та інші елементи, щоб шкідливий вплив їх полів розсіювання було мінімальним.

Напрямок зміщення світлової смужки в електронно-променевому індикаторі визначається за “правилом лівої руки». Якщо магнітні силові лінії спрямовані перпендикулярно площині малюнка, світлова смужка відхиляється вліво (мал. 64,6). Поле, спрямоване до читача, відхиляє світлову смужку вправо (рис. 64,6). У змінному магнітному полі світлова смужка буде мати форму, показану иа рис. 64,6. Ступінь зміщення смужки пропорційна силі магнітного поля, що дозволяє орієнтовно оцінювати його величину.

укріплений на трубці з немагнітного матеріалу (мідь, латунь, алюміній) завдовжки близько 0,5 м (рис. 64, в). На інший кінець трубки надіта дерев’яна нлн пластмасова ручка з отвором для виведення трьох проводів. Лампу можна живити від досліджуваного пристрою або окремого випрямляча.

Рис, 64,

Чутливість індикатора така, що дозволяє виявляти магнітні поля, що оточують гучномовці та силові трансформатори на відстані до 100 мм. Чутливість його збільшиться, якщо додати резистор R1 і підібрати опір резистора R таким, щоб світлова смужка була як можна вже.