Рис. 40. Схема індикатора рівня сигналу (а) і його монтажна плата (б)

Основою індикатора є чотири порогових пристрої, кожен з яких зібраний на одному логічному елементі мікросхеми К155ЛАЗ (рис. 40, а), При відсутності вхідного сигналу на входах всіх елементів діє напруга високого рівня, що досягається за рахунок установки на їх входах резисторів R1 – R4. На виходах елементів виникає низький рівень напруги, тому світлодіоди не світяться.

Коли на вхід індикатора надходить змінна напруга сигналу, то негативні напівхвилі призводять до того, що на вході одного або декількох елементів короткочасно з’являється низький логічний рівень, а на їх виходах-високий, тому деякі світлодіоди світяться. Число палаючих світлодіодів залежить від амплітуди вхідного сигналу.

Всі деталі, крім світлодіодів, можна розмістити на друкованій платі (рис. 40, б). Налагодження індикатора зводиться до встановлення моменту спрацьовування кожного порогового пристрою при певному рівні вхідного сигналу.

Підключати індикатор слід до точки схеми з малим вихідним опором по постійному струму і постійною напругою не більше 1 В, на вхід індикатора встановлювати розділовий конденсатор не можна. Якщо ж ці вимоги дотримати не вдається, то необхідно доопрацювати схему наступним чином. На його вході встановити резистор 100 Ом і тільки в цьому випадку на вході встановити розділовий конденсатор ємністю 50 … 100 мкФ.

Розширити діапазон діагностуємих напружень можна шляхом збільшення числа таких індикаторів і відповідної їх регулюванням.

Описаний вище індикатор не дозволяє индицировать короткочасні перевищення рівня сигналу, що може привести до помітних позову-жениям. В цьому винен не сам індикатор, а людський очей, не здатний з високою достовірністю зафіксувати короткий світловий імпульс. Для фіксування короткочасних перевантажень використовують пікові індикатори, що забезпечують час індикації, достатню для впевненого зчитування показань.

Література: І. А. Нечаєв, Масова Радіо Бібліотека (МРБ), Випуск 1172, 1992 рік.