Відповідно до Публікаціями IЕС 62 для індуктивностей кодується номінальне значення індуктивності і допуск, тобто допустиме відхилення від зазначеного номіналу. Найбільш часто застосовується кодування 4 або 3 кольоровими кільцями або точками. Перші дві мітки вказують на значення номінальною індуктивності в мікрогенрі (мкГн, Uн), третя мітка – множник, четверта – допуск. У разі кодування 3 мітками мається на увазі допуск 20%. Кольорове кільце, що позначає першу цифру номіналу, може бути ширше, ніж всі інші.

Джерело: www.qrz.ru