Бестрансформаторних малопотужні мережеві блоки живлення з гасить конденсатором отримали широке поширення в радіоаматорських конструкціях завдяки простоті своїй кос-ції, незважаючи на такий серйозний недолік, як наявність гальванічної зв’язку блоку живлення з мережею.

   

Вхідна частина блоку живлення (рис. 6.2) містить баластний конденсатор С1 і мостовий випрямляч з діодів VD1, VD2 і стабілітронів VD3, VD4. Для обмеження кидка струму через діоди і стабілітрони мосту у момент включення в мережу послідовно з баластними конденсатором слід включити струмообмежуючі резистор опором 50 .. Л00 Ом, а для розрядки конденсатора після відключення блоку від мережі, паралельно йому – резистор опором 150 … 300 кОм. До виходу блоку підключають оксидний конденсатор фільтра ємністю 2000 мкФ на номінальну напругу не менше 10 В. У результаті виходять функціонально закінчені блоки живлення.

При використанні потужних стабілітронів (Д815А … Д817Г), їх можна встановити на загальний радіатор, якщо в позначенні їх типу присутні букви ПП (стабілітрони Д815АПП … Д817ГПП мають зворотну полярність виводів). В іншому випадку діоди і стабілітрони необхідно поміняти місцями. Гальванічна зв’язок мережі з виходом блоку живлення, а значить, і з питаемой апаратурою, створює реальну небезпека ураження електричним струмом. Про це слід пам’ятати при конструюванні та налагодженні блоків з конденсаторної-Стабілітрони випрямлячем.