Схема високоякісного підсилювача низької частоти на 8 Вт А. Кузьменко (Р-5/57) схожа на попередню за багатьма параметрами, навіть номінали окремих ланцюгів збігаються. Автор цієї конструкції (Рис.17) вважає, що він досяг поліпшення якості звучання за рахунок введення різноманітних зворотних зв’язків, серед яких ООС на екранні сітки через відводи Іб і Ів вихідного трансформатора ТР1, загальна ООС через дільник R12-R30, місцеві ООС в ланцюгах збудження всіх каскадів.

Істотною відмінністю даної схеми від попередньої є наявність коректує ланцюжка R14-07 в анодному ланцюзі лівого за схемою тріода лампи Л2. За допомогою цього ланцюжка досягається зменшення завалу АЧХ підсилювача в області високих частот, який виникає через вплив декількох факторів, головними з яких можна вважати саме наявність місцевих ООС, а також низька якість вихідного трансформатора Тр1.

Джерело: Радіоаматор 1999. 40 кращих конструкцій лампових УМЗЧ за 40 років.