Дана схема, на відміну від вище описаних, працює при більш низькому напрузі. Виносна частина пристрою має малі розміри. Довжина з’єднувального кабелю складає 15-30 м.Пристрій розділене на дві частини. Одна з них зібрана на транзисторі VT1 типу КТЗ 15 по схемі із загальним колектором, а друга – на транзисторі VT2 по схемі з загальним емітером. Сигнал, що знімається з електретного мікрофона з підсилювачем типу МСЕ-3, надходить на базу транзистора VT1. Навантаженням цього каскаду служить резистор R3, розташований у другій частині пристрою. Це опір необхідно для забезпечення харчування вхідного каскаду на транзисторі VT1 при мінімальній кількості сполучних проводів. Сигнал, що знімається з резистора R3, через конденсатор СЗ надходить на УЗЧ, зібраний на транзисторі VT2 типу КТ315.Обидві частини пристрою з’єднані екранованим проводом. Причому негативна напруга джерела живлення і сигнал звукової частоти поступають по центральній жилі дроту, а позитивне напруга – по оплетке.В якості мікрофона Ml можна використовувати будь електретний мікрофон з підсилювачем. Транзистор VT1 типу КТ315 краще замінити малошумливим транзистором КТЗ102. Резистори в схемі повинні бути типу МЛТ-0, 125. В якості джерела живлення використовується акумуляторна батарея на напругу 6-9 В.Налаштування пристрою полягає в установці режимів роботи транзисторів VT1, VT2 шляхом підбору опорів резисторів R2 і R4 відповідно. При цьому струм колектора кожного транзистора повинен бути 0,1-0,2 мА.