Для боротьби з фоном змінного струму мережевої частоти. наводимое на сполучні кабелі, у високоякісних мікрофонних підсилювачах використовують симетричний вхід, реалізований, як правило, на складних у виготовленні і вимагають ретельного екранування від зовнішніх магнітних полів сімметрірующіх трансформаторах. На малюнку показана схема мікрофонного підсилювача, що дозволяє обійтися без такого нетехнологічних елемента, як трансформатор.

Основою пристрою служить диференційний підсилювач на ОУ DA1.1 і DA1.2. Його коефіцієнт посилення Ку = 1 + (R8 + R9) / Rэ (Rе – еквівалентний опір з’єднаних послідовно резисторів R6 і введеної в ланцюг частини резистора R5) і може регулюватися в межах від 1,5 до 140 резистором R5. Посилений сигнал через розділові конденсатори С5 і С6 надходить на симетричний Вихід 1, а через другий диференційний підсилювач (ОУ DA2) – на несиметричний Вихід 2.
Так як сучасні ОУ мають майже ідеальним (більше 70 дБ) придушенням синфазного сигналу, перешкодозахищеність підсилювача визначається практично лише узгодженістю опорів резисторів R3 і R4, R8 і R9, R11 і R12. R13 і R14 і, якщо вони не відрізняються від вказаних на схемі більш ніж на 1%, не поступається перешкодозахищеності кращих пристроїв з трансформаторним входом.
Вхідний опір уси-літеля – 10 кОм. Живлять його від двополярного стабілізованого джерела напругою ± 10 В.
В підсилювачі можна використовувати вітчизняні ОУ К157УД2, КР1407УДЗ і (при зниженні напруги літанія до ± .6 В) КФ1407УД4.